Ce sunt acțiunile?

Din punct de vedere juridic, o acțiune reprezintă dreptul de proprietate al posesorului acesteia asupra unei cote-părți din societatea comercială. Deținătorul uneia sau mai multor acțiuni ale unei firme are dreptul la dividende acordate din profitul acesteia, are dreptul să participe la luarea deciziilor, prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor și are dreptul la o cotă-parte din sumele rezultate în urma unei eventuale lichidări a firmei, proporțional cu numărul de acțiuni deținute.

Fuziunile și achiționarea acțiunilor

O altă modalitate de achiziţionare a unei firme constă ȋn cumpărarea de acţiuni. Acest proces poate să ȋnceapă cu achiziţionarea de pachete mai mici de acţiuni şi se poate ȋncheia printr-o ofertă publică de cumpărare a acţiunilor firmei ţintă. Oferta publică este făcută ȋn mod direct de fimă către acţionarii firmei ţintă.

Există mai mulţi factori care pot influenţa decizia de a achiziţiona acţiuni sau realizarea unei fuziuni. În cazul achiziţiei de acţiuni, adunarea acţionarilor nu este necesară şi nici voturile acestora nu contează. Dacă acţionarilor firmei ţintă nu le convine oferta, ei nu sunt ȋntrebaţi dacă acceptă şi nici nu trebuie să vândă acţiunile pe care le deţin. Într-o achiziţie de acţiuni, firma care cumpără poate trata direct cu acţionarii firmei ţintă printr-o ofertă publică fără să ţină cont de opţiunea managementului sau a consiliului de administraţie al firmei vizate. În anumite cazuri managerii firmei ţintă manifestă o anumită rezistenţă, iar acest comportament va determina o creştere a costului de achiziţie a acţiunilor astfel ȋncât acesta este mai mare decât costul unei fuziuni. În mod frecvent o minoritate de acţionari vor deţine un pachet important de acţiuni şi astfel firma ţintă nu poate fi complet absorbită. Absorbţia completă a unei firme de către alta se realizează printr-o fuziune.

Ce presupune angajarea unui avocat specializat în fuziuni și achiziții

 

Avocații specializați în M&A (Mergers and Acquisitions) îmbină cu succes abilitățile juridice cu o înţelegere unică a cadrului legislativ aplicabil. O politică prudentă de investiții și ajutorul unui avocat specializat în fuziuni și achiziții vă vor proteja împotriva pierderilor masive, asigurându-vă performanțe în afacerea în care ați investit. Mai mult decât atât, este de la sine înțeles că munca unui avocat în M&A România se desfășoară în conformitate cu interesele clienților și cu satisfacerea nevoilor acestora.

Specializarea avocaților în M&A cuprinde aspectele legate de achizițiile de companii, finanțarea aferentă, selectarea și înființarea entităților juridice, contractele de administrare și asociere, valorile mobiliare si aspectele de guvernare corporatistă.

Avocații specializați în M&A de la Hammond și Partenerii au calificarea necesară pentru a vă oferi asistență legată de fuziuni naționale si transfrontaliere în diverse industrii:

Conceperea unor structuri adecvate pentru derularea tranzacției
• Alegerea jurisdicției
• Identificarea problemelor de natură juridică generate de fuziune
• Revizuirea contractelor care ar putea fi afectate de achiziționarea acțiunilor
• Întocmirea documenției necesare pentru derularea tranzacției

Reorganizarea companiei în contextul unei achiziții

 

Există situații când o societate achiziționează părțile sociale/acțiunile unei alte societăți iar, ulterior achiziției, societatea cumpărătoare fuzionează cu societatea achiziționată.
Un exemplu des întâlnit este acela în care achiziția este structurată ca și „
leveraged buyout” (i.e. achiziție cu o structură de finanțare și garantare complexă) în situația în care cele două societăți fuzionează (post achiziție) pentru a putea satisface condițiile de finanțare și garantare impuse de finanțator.

În concluzie

În mediul de afaceri al zilelor noastre, strategiile de expansiune, asocierile și divizările din cadrul companiilor sau ale firmelor generează adesea o serie întreagă de chestiuni juridice, fiscale și de reglementare, care pot avea impact asupra reușitei sau eșecului unei tranzacții.

Fie că ne referim la complexitatea unor fuziuni sau achiziții, fie că vorbim despre consultanță acordată diverșilor jucători internaționali interesați să investească în România, clienții firmei noastre de avocatură pot avea încredere că vor beneficia de cele mai bune sfaturi juridice pentru a putea lua cele mai bune și potrivite decizii.

Căutați un avocat specializat în M&A Romania?

Avocat fuziuni și achiziții