La nivel internațional, piața fuziunilor a cunoscut creșteri substanțiale în ultimele decade, atât din punct de vedere valoric cât și al numărului de tranzacții. Această creștere a fost oprită brusc de criza economică din 2008, dar a reușit să se redreseze începând cu anul 2010. Dezvoltarea procesului de restructurare a societăților în rândul țărilor dezvoltate s-a propagat și asupra țărilor în curs de dezvoltare care au abordat strategiile economiilor dezvoltate. În România, fuziunile au o istorie relativ scurtă, primele operațiuni de fuziune au avut loc la mijlocul anilor 1990, însă începând cu anul 2003 piața fuziunilor a început să se dezvolte atunci când fuziunile transfrontaliere au început să apară în economia românească.

Ce presupune fuziunea?

Fuziunea poate avea loc intre societăți de forme juridice diferite dar și între societăți aflate în proces de lichidare, cu condiția ca acestea să nu fi început distribuirea activelor între asociați ca urmare a lichidării entității.
Fuziunea este una dintre modalitățile juridice care permit regruparea întreprinderilor. Cât privește regruparea, aceasta se efectuează fie între întreprinderi din același domeniu, fie între intreprinderi din ramuri care desfășoară activități complementare.
Avocații specializați în M&A îmbină cu succes abilitățile juridice cu o înţelegere unică a cadrului legislativ aplicabil. O politică prudentă de investiții și ajutorul unui avocat specializat în fuziuni și achiziții vă vor proteja împotriva pierderilor masive.

Legea Societăților nr. 31/1990 este cea care definește noțiunea de fuziune și stabilește mecanismele principale prin care aceasta poate fi realizată.

Fuziunea reprezintă un proces de reorganizare a societăților prin care fie o societate absoarbe una sau mai multe societăți (societățile absorbite încetându-și astfel existența) fie două sau mai multe societăți se contopesc și formează o nouă entitate, societățile care se contopesc urmând la rândul lor să își înceteze existența drept consecință a procesului de fuziune. Societățile care participă la fuziune trebuie să redacteze un proiect de fuziune care va cuprinde mai multe elemente, cum ar fi:

– forma, denumirea și sediul social ale societăților participante la fuziune;

– fundamentarea și condițiile fuziunii;

– condițiile atribuirii acțiunilor sau părților sociale.

 

Avocați specializați în fuziuni și achiziții

Experiența avocaților de M&A România acoperă un spectru larg de tranzacții corporatiste pentru un portofoliu mare de clienți, companii internaționale sau societăți locale, în proiecte complexe de fuziuni și achiziții. Totodată, experienta avocaților de M&A trebuie să cuprindă o arie largă de tranzacții corporatiste pentru un portofoliu larg de clienți, companii internaționale sau societăți locale, în proiecte complexe de fuziuni și achiziții. Atât dreptul comercial, cât și dreptul afacerilor reprezintă un indicator cheie pentru economia actuală. Tocmai din acest motiv, o bună cunoaștere a tuturor dispozițiilor și practicilor în materie de către un avocat în fuziuni și achiziții asigură succesul unei firme. În plus, capacitățile noastre de investigare ne ajută să realizăm procese de evaluare prealabilă adecvate pentru fuziuni și achiziții, parteneriate și tranzacții transfrontaliere.
Auditul juridic este întocmit de echipa noastră, care oferă servicii de investigații independente pentru a rezolva conflictele prin constatarea faptelor. Serviciile noastre de audit juridic presupun investigare și evaluare prealabilă ce ajută companiile să:
– atenueze pagubele reputaționale;
– evite perturbarea funcționării afacerii;
– gestioneze riscurile ce țin de autoritățile de control.

Fuziunea societăților și auditul juridic

Toți avocaţii noștri în M&A sunt competenți să efectueze audituri juridice pentru orice entitate și să furnizeze servicii integrate ce acoperă toate aspectele M&A aferente, începând cu drepturi de proprietate intelectuală, până la aspecte imobiliare și de mediu, dreptul muncii, drept societar, taxe, finanțe, concurență și litigii.

Fie că ne referim la complexitatea unor fuziuni sau achiziții, fie că vorbim despre consultanță acordată diverșilor jucători internaționali interesați să investească în România, clienții firmei noastre de avocatură pot avea încredere că vor beneficia de cele mai bune sfaturi juridice pentru a putea lua cele mai bune și potrivite decizii.

Căutați un avocat specializat în M&A Romania?

Avocat M&A