Nick

/Nicholas Simon Hammond

About Nicholas Simon Hammond

Nicholas S. Hammond has established Hammond Partnership as a professional Romanian law company. He is a corporate and property lawyer by training. He spent 25 years in London before moving to Bucharest in 1994 to open the Bucharest office of a well-known international law firm. He advises investors both private individuals and international businesses on commercial matters in Romania with an emphasis on M&A and corporate matters. Nicholas has extensive experience in the commercial sector having acted for a number of insurance companies, aviation companies and companies in the oil and gas as well as renewable energy field. He also advises upon employment issues. Nicholas has also acted for foreign investors in the real estate field in respect of acquisitions and disposals and leasehold matters.

Decizie privind clauza referitoare la dobânzi în contractele de credit

În data de 19 decembrie 2019, Curtea Europeană de Justiție a pronunțat o hotărâre pentru protecția consumatorilor cu privire la interpretarea Directivei 2008/48 / CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatorii în cauza C-290 / 19 (RN vs. Home Credit Slovacia) Problema principală era dacă [...]

By | septembrie 11th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Cum se pot soluționa conflictele de muncă?

Obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă, ce apar în urma contractului individual de muncă și raporturile juridice conexe lor. Acest domeniu a făcut, întotdeauna, legătura între dreptul comercial și cel civil. Problemele care vizează dreptul muncii sunt variate și diferite față de cele care implică aplicarea dreptului penal sau dreptului comercial. [...]

By | august 18th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Importanța experienței avocaților de M&A România în contextul fuziunilor și achizițiilor

Tendințele globale și provocările viitorului determină o creștere a importanței activității de achiziții în fiecare companie, devenind în acest fel strategică pentru succesul organizației. În principiu, achizițiile trebuie implicate de la bun început în procesele de cercetare-dezvoltare-proiectare pentru a avea posibilitatea de a cerceta piața din punct de vedere al tehnologiei, costurilor, termenelor și calității [...]

By | august 3rd, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Efectele deschiderii procedurii insolvenței

Potrivit Legii nr. 85/ 2014, insolvența este definită ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile. Atunci când intră în insolvență, o companie are practic două opțiuni: reorganizarea și falimentul. Puține firme reușesc însă performanța de a se reorganiza, din cauza [...]

By | iulie 14th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Care sunt pașii care trebuie respectați pentru implementarea unei fuziuni?

Fuziunea reprezintă un proces de reorganizare a societăților prin care fie o societate absoarbe una sau mai multe societăți (societățile absorbite încetându-și astfel existența) fie două sau mai multe societăți se contopesc și formează o nouă entitate, societățile care se contopesc urmând la rândul lor să își înceteze existența drept consecință a procesului de fuziune. [...]

By | iunie 26th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Achiziționarea unei firme prin cumpărarea acțiunilor

Ce sunt acțiunile? Din punct de vedere juridic, o acțiune reprezintă dreptul de proprietate al posesorului acesteia asupra unei cote-părți din societatea comercială. Deținătorul uneia sau mai multor acțiuni ale unei firme are dreptul la dividende acordate din profitul acesteia, are dreptul să participe la luarea deciziilor, prin intermediul Adunării Generale a Acționarilor și are [...]

By | iunie 19th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Importanța cunoașterii legislației fiscale

Dreptul fiscal este o ramură a dreptului public. Rapoartele juridice fiscale se nasc în procesul de colectare a impozitelor și taxelor sau administrarea acestora. Administrarea impozitelor și taxelor este o noțiune legală folosită de Codul de procedură fiscală, a cărei acoperire este mult mai largă, având în vedere nu numai încasarea, ci și înregistrarea fiscală, [...]

By | iunie 15th, 2020|Categories: Noutăți, Romanian Law, Romanian Taxes|0 Comments

Noua lege privind terenurile agricole a fost adoptată de Parlamentul României

Pe măsură ce România se îndreaptă spre redeschidere, firma noastră de avocatură Hammond și Partenerii speră că sunteți bine și sănătoși. Pe măsură ce se va redeschide lumea afacerilor, vom rămâne parteneri de încredere ai clienților noștri și vom face toate eforturile necesare pentru a vă oferi cele mai bune soluții juridice. În această perioadă, [...]

By | iunie 11th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Cum recunoști un avocat bun în dreptul comercial

Ce reprezintă dreptul comercial? Dreptul comercial este un set de reguli juridice de drept privat care se aplică relațiilor juridice şi care rezultă din actele juridice, însemnând faptele și tranzacțiile considerate de lege drept fapte comerciale, precum și relațiile juridice în care sunt implicați comercianții. Avocații în drept comercial sunt experți în dreptul societăților comerciale [...]

By | iunie 1st, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments

Gestionarea formei juridice a companiei și a reglementărilor aplicabile

În zilele noastre, nerespectarea liniilor directoare și a regulilor de guvernanță corporativă poate avea un impact direct și material din perspectivă juridică. Acest lucru este în special valabil pentru entitățile listate și reglementate, în cazul cărora o astfel de nerespectare poate avea un impact negativ pe termen lung asupra succesului afacerii. Specializarea avocaților în M&A [...]

By | mai 19th, 2020|Categories: Noutăți|0 Comments
Call Now Button