Avocat drept Comercial-Societar

Rolul unui avocat în dreptul comercial – societar este indispensabil în ceea ce privește consultanța juridică strategică și examinarea legală care a devenit primordială în ziua de astăzi.
Datorită insecurităților juridice generate de cadrul schimbării modificărilor legislative, dar și a normelor conduitei neloiale nerespectate de indivizii de pe piața de afaceri, un avocat bun în dreptul comercial reușește să fie la curent cu toate aceste schimbări care ar putea periclita afacerea unui client.

Astfel, cabinetul de avocatură Hammond și Asociații pune la dispoziție servicii juridice profesionale de consultanță în acest domeniu, oferind soluții bazate pe experiența echipei de avocați specializați precum:

 Asistență și reprezentare juridică privind înființarea firmelor, deschiderea sau închiderea unui anumit punct de lucru, asistență acționarilor în cadrul sedințelor etc.

 Asistență în negocierea și implementarea contractelor comerciale, indiferent că se discută despre natura contractelor comerciale, de la cele de vânzare/ cumpărare până la cele mult mai complexe;

 Asistență în negocierea și implementarea contractelor comerciale, indiferent că se discută despre natura contractelor comerciale, de la cele de vânzare/ cumpărare până la cele mult mai complexe;

 Asistență juridică și reprezentare în cadrul operațiunilor de fuziuni și achiziții;

 Mediere și conciliere;

 Asistență și consultanță juridică în litigiile de muncă cu privire la încălcarea anumitor obligații contractuale;

Reprezentarea clienților de către avocații specializați în dreptul comercial în fața instanțelor de judecată;

Asistență juridică în recuperarea debitelor și recuperarea creanțelor;

Reprezentarea societăților comerciale/ comercianților în proceduri precum somația de plată, executări silite, insolvență.

Asistență în reprezentarea în fața ORC – Oficiuliui Registrului Comerțului;

Căutați un avocat specializat în drept comercial-societar?

CONTACT

Experiență relevantă – avocat drept Comercial – Societar: Hammond și Partenerii

Obiectivul avocaților în dreptul comercial se concretizează în protejarea intereselor persoanelor fizice, dar și juridice, asigurându-se elaborarea unor soluții aplicabile atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

Experiența relevantă a echipei de avocați de la Hammond și Asociații se poate rezuma la:

Consultanță și reprezentanță în ceea ce privește derularea unor tranzacții din perspectiva dispozițiilor dreptului mediului;

Asistență în ceea ce privește achiziționarea unui pachet important de acțiuni într-o companie din domeniul IT;

Consultanță în vederea restructurării unui împrumut accesat de o companie românească la momentul înființării;

Reprezentarea companiilor în vederea realizării de investiții în România;

Asistarea clienților în vederea asigurării activelor societății;

Reprezentarea societăților cu capaital străin cu scopul de a tranzacționa anumite pachete de acțiuni.

Onorariu – avocat drept Comercial – Societar:Hammond și Partenerii

Întrucât oamenii au întrebări în ceea ce privește informarea cu privire la onorariul unui avocat în dreptul comercial, ne simțim îndatorați să ne informăm clienții cu privire la acest aspect.

Onorariile estimative percepute pentru serviciile oferite sunt variabile și vor fi stabilite în funcție de dificultatea și durata cazului preluat de avocații de la Hammond și Asociații. Menționăm faptul că amploarea cazului și impunerea unor activități suplimentare față de cele menționate inițial, la data stabilirii onorariilor orietentative pot aduce schimbări în ceea ce privește tariful serviciilor oferite.
De-a lungul timpului, clienții care au apelat la serviciile noastre de avocatură , fie că a fost vorba despre înființarea unor firme, fie că aveau nevoie de un avocat specializat în recuperarea creanțelor, au susținut că onorariul este unul decent pentru un avocat în dreptul Comercial.

Astfel, indiferent de rezultatul obținut se va stabili un onorariu orar și un onorariu fix (forfetar) pentru litigiul în care avocatul și-a reprezentat clientul. Cu toate acestea, onorariul de succes va fi datorat în cazul atingerii rezultatului urmărit de client.

Căutați un avocat specializat în drept Comercial-Societar?

CONTACT