Avocat drept Financiar-Bancar

Avocații în drept Financiar – Bancar de la cabinetul de avocatură HAMMOND și Partenerii oferă consultanță, asistență juridică și reprezentare în domenii care vizează dreptul financiar, dreptul fiscal și dreptul bancar. Dat fiind faptul că legislația fiscală românească și contextul internațional sunt într-o continuă schimbare și evoluție, iar raporturile juridice care au loc între consumatori și bancă sunt reglementate de dreptul financiar-bancar, serviciile juridice profesionale oferite de avocații în drept financiar – bancar includ:

Asistență și consultanță în domeniul bancar;
Asistență și consultanță în domeniul financiar;
Asistență juridică și reprezentare cu privire la orice litigii de natură bancar – financiară în fața instanțelor judecătorești;
Redactarea contractelor bancare și adaptarea la modificările legislative survenite;
Asistență juridică și reprezentare în ceea ce privește încheierea și negocierea contractelor de credit;
Asistență în procesul de executare silită bancară atât persoanelor fizice, dar și juridice;
Asistenţă juridică în ceea ce privește recuperarea creanţelor de la debitorii rău-platnici;
Renegocierea sau înlăturarea clauzelor abuzive din contractele de creditare;
Consultanță în activitățile specifice societăților de leasing;
Întocmirea rapoartelor de expertiză contabilă judiciară necesare apărării intereselor clientului în ceea ce privește dreptul financiar-bancar;
Asistență și reprezentare în procedura de dare în plată în fața instanței de judecată.

Ce experiență relevantă au avocații în dreptul Financiar- Bancar de la Hammond și Partenerii?

Abordarea avocaților noștri este materializată în protejarea intereselor clienților, asigurând soluții aplicabile atât pe termen scurt, cât și pe termen lung indiferent de schimbările care apar pe piața financiară sau privind reglementările aferente acesteia.

Experiența relevantă a avocaților noștri în dreptul Financiar-Bancar se concretizează în:

Acordarea de consultanță unei instituții de credit bancar în vederea acordării unor imprumuturi unei companii specializate în logistică;

Asistarea instituțiilor de credit recunoscute pe plan internațional în vederea acordării unor împrumuturi cu scopul achiziționării de aeronave;

Asistarea mai multor instituții financiar – nebancare în procedura de înființare și obținerea autorizațiilor din partea Băncii Naționale.

Căutați un avocat specializat în drept financiar-bancar?

CONTACT

Ce onorariu are un avocat în dreptul Financiar – Bancar?

Întrucât oamenii au întrebări în ceea ce privește informarea cu privire la onorariul unui avocat în dreptul Financiar- Bancar, ne simțim îndatorați să ne informăm clienții cu privire la acest aspect.

Onorariile estimative percepute pentru serviciile oferite sunt variabile și vor fi stabilite în funcție de dificultatea și durata cazului preluat de avocații de la Hammond și Partenerii. Menționăm faptul că amploarea cazului și impunerea unor activități suplimentare față de cele menționate inițial, la data stabilirii onorariilor orietentative pot aduce schimbări în ceea ce privește tariful serviciilor oferite.

De-a lungul timpului, clienții care au apelat la serviciile noastre de avocatură , fie că a fost vorba despre recuperarea creditelor bancare, fie că aveau nevoie de un avocat specializat în executări silite, au susținut că onorariul este unul decent pentru un avocat în dreptul Financiar – Bancar.

Astfel, indiferent de rezultatul obținut se va stabili un onorariu orar și un onorariu fix (forfetar) pentru litigiul în care avocatul și-a reprezentat clientul. Cu toate acestea, onorariul de succes va fi datorat în cazul atingerii rezultatului urmărit de client.

Căutați un avocat specializat în drept financiar-bancar?