Avocat Insolvență și Faliment

Rolul unui avocat în insolvență și faliment este de a diminua toate efectele negative care apar atât în societatea aflată în insolvență, dar și asupra clienților sau a salariaților aflați în această procedură. De altfel, un avocat bun în insolvență va analiza în detaliu întreaga situație financiară și va implementa o strategie de soluționare a problemelor societății comerciale.

Astfel, cabinetul de avocatură Hammond și Asociații oferă servicii juridice în domeniul insolvenței, reorganizării sau falimentului:

Asistență și reprezentarea persoanelor implicate în proceduri de insolvență;

Reprezentarea societăților insolvente, în incapacitatea de plată sau faliment pentru a le oferi cele mai bune soluții de gestionare;

Reprezentare juridică în procedura dizolvării societăților comerciale;

Asistența avocaților în insolvență și faliment în procedul de vânzare în cadrul executării silite;

Asistență și reprezentarea persoanelor implicate în proceduri de lichidare;

Asistență în ceea ce privește societățile comerciale care își doresc să investească în alte societăți prin cumpărarea activelor acestora;

Asistență creditorilor în vederea recuperării creanțelor și debitelor;

Reprezentarea clienților în negocieri ale diverselor aspecte legate de debitele comerciale;

Asistența și reprezentarea intereselor debitorului în raport cu administratorul judiciar și creditorii;

Căutați un avocat specializat în probleme de insolvență și faliment?

CONTACT

Experiență relevantă – avocat în Insolvență și Faliment: Hammond și Partenerii

În ceea ce privește experiența relevantă a echipei de avocați de la Hammond și Asociații, sunt de menționat câteva aspecte care se pot materializa sub forma a două idei principale:

Cabinetul de avocatură Hammond și Asociații a acordat consultanță unei instituții bancare importante cu scopul de a garanta recuperarea debitelor restante;

De asemenea, avocații în insolvență și faliment au oferit de-a lungul timpului asistență juridică și consultanță pe parcursul procedurilor de restituire a debitelor în fața creditorilor.

Onorariu – avocat Insolvență și Faliment: Hammond și Partenerii

Uneori oamenii au întrebări cu privire la onorariul unui avocat în insolvență și faliment, tocmai de aceea ne simțim îndatorați să ne informăm clienții cu privire la acest aspect.

Onorariile estimative percepute pentru serviciile oferite sunt variabile și vor fi stabilite în funcție de dificultatea și durata cazului preluat de avocații în insolvență de la Hammond și Partenerii. De menționat este faptul că durata de timp și desfășurarea unor activități suplimentare față de cele menționate în discuțiile inițial, la data stabilirii onorariilor orietentative pot aduce schimbări în ceea ce privește prețul serviciilor oferite.

De-a lungul timpului, clienții care au apelat la serviciile noastre de avocatură , fie că a fost vorba despre reprezentarea intereselor debitorului în raport cu administratorul judiciar și creditorii, fie că aveau nevoie de un avocat specializat în dizolvărea societăților comerciale, au susținut că onorariul este unul decent pentru un avocat în insolvență și faliment.

Așadar, indiferent de rezultatul final obținut se va stabili un onorariu orar și un onorariu fix (forfetar) pentru litigiul în care avocatul își va reprezenta clientul. Cu toate acestea, onorariul de succes va fi datorat în cazul atingerii rezultatului urmărit de client.

Căutați un avocat specializat în insolvență și faliment?