Avocat Moștenire

Potrivit Codului Civil, „moştenirea” înseamnă procedura de transmitere a patrimoniului unei persoane fizice decedate (care a lăsat moştenirea) către succesorii săi. Acest termen nu include doar bunurile mobile şi imobile pe care le primeşte succesorul, ci şi datoriile pe care le avea defunctul la momentul decesului. Este extrem de important să se înţeleagă că în momentul acceptării moştenirii, succesorul moşteneşte atât activul, cât şi pasivul defunctului.

Procedurile de succesiune sunt depuse pentru a soluționa moștenirea unei persoane decedate și a pune moștenitorii legali ai decedatului în posesia legală a patrimoniului. În general, se intâlnesc cazuri simple, care pot fi soluționate rapid, dar sunt și altele care necesită atenția unui avocat.

Cabinetul de avocatură Hammond si Partenerii oferă servicii de calitate care se focusează pe moșteniri și succesiuni, pentru a vă ajuta să intrați în legalitate cu bunurile sau proprietățile moștenite.

Conform legilor din România, procedura de moștenire (transferul proprietății unei persoane decedate la moștenitorii săi) se poate face în fața notarului public sau a instanței.

  • în fața notarului public

Procedura de moștenire se face la biroul notarial competent, respectiv la biroul notarial public situat în raza ultimului domiciliu al decedatului.

  • în fața instanței:

Dacă există neintelegeri între moştenitori, notarul public nu poate să finalizeze dezbaterea procedurii succesorale, acesta fiind obligat să suspende dezbaterea, fapt care necesită sesizarea instanţei de judecată de către unul dintre moştenitori. Asadar, dezbaterea succesorală în acest caz urmează a fi judecată de către instanţa de judecată.

Căutați un avocat specializat în drept succesoral?

CONTACT

Experienţă relevantă – avocat specializat în moşteniri sau succesiuni

Echipa noastră de avocaţi specializaţi în dreptul succesorial vă poate acorda consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti de toate gradele şi în faţa tribunalelor arbitrare interne şi internaţionale, în acţiuni privind:

Consultanţă şi asistenţă cu privire la moştenirea legală, testamentară

Reprezentarea clientului în procedura partajului succesoral;

Vocaţia la moştenire a soţului supravieţuitor şi a claselor de moştenitori;

Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor;

Liberalităţile: legatul, donaţia, revocarea liberalităţilor excesive;

Rezerva succesorală

Autentificarea testamentelor

Onorariu – avocat specializat în moşteniri şi succesiuni de la Hammond si Partenerii

Pentru că oamenii îşi doresc să fie informaţi cu privire la onorariul unui avocat specializat în moşteniri si succesiuni, dorim să ne informăm clienţii cu privire la acest aspect.

Stabilirea onorariilor depinde de o serie de factori, cum ar fi: timpul şi volumul de muncă dedicat activităţii solicitate de client, importanţa intereselor în cauză, avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat.

Trebuie să precizăm faptul că onorariile estimative pentru serviciile oferite pot varia şi sunt stabilite şi în funcţie de dificultatea si durata cazului preluat de avocaţii de la Hammond şi Partenerii. Totodată, menţionăm faptul că impunerea unor activităţi suplimentare faţă de cele menţionate iniţial, dar şi amploarea cazului pot aduce schimbări în ceea ce priveşte tariful serviciilor oferite.

Cabinetul de avocatură Hammond si Partenerii percepe un onorariu convenabil în procesele de succesiune, ce se stabileşte de comun acord cu clientul încă de la începutul procesului.

Căutați un avocat specializat în drept succesoral?