Avocat recuperare creanțe și executare silită

Când se discută despre diferite activități comerciale, trebuie luat în considerare și posibilitatea de a apela la un avocat recuperări creanțe pentru a se recupera anumite debite restante. Înainte de a intra în detalii legate despre serviciile prestate, vom clarifica în termeni mai simpli ceea ce reprezintă dreptul la creanță – un drept relativ în temeiul căruia titularul (creditorul) poate pretinde subiectului pasiv (debitorul) să realizeze sau să nu realizeze un anumite lucru, sub o anumită constrângere. De fapt, recuperarea creanțelor reprezintă procesul de a vă ,,aduce banii cuveniți dumneavoastră înapoi’’ pentru ca firma să poată activa încontinuare.
Astfel, în cazul în care vă confruntați cu anumite situații delicate precum nerestituirea anumitor sume de bani, împrumuturi sau alte creanțe de orice natură, avocații de la Hammond și Partenerii vor face toate demersurile legale în vederea recuperării debitelor restante. Activitatea de recuperare se va realiza fie pe cale amiabilă, fie prin concilieri, medieri sau proceduri.

Cu o experiență vastă dobândită de-a lungul timpului, echipa de avocați recuperări creanțe oferă servicii precum:

Recuperare creanțe pe cale amiabilă: contactare telefonică a debitorilor, trimitere de notificări, negociere etc.

Recuperare creanțe pe cale judiciară: transmiterea acțiunilor împotriva debitorilor, reprezentare în instanța de judecată;

Executare silită: înregistare cereri de executare silită, menținerea relației cu executorul judecătoresc, reprezentare și asistență legală în fața instanțelor de judecată;

Proceduri de insolvență: asistență legală și reprezentare în ceea ce privește contestațiile la tabelul creanțelor societății debitoare.

În desfășurarea activităților comerciale uzuale, există întotdeuna posibilitatea să fie nevoie a parcurge procedurile legale în vederea recuperării unor debite restante. În acest sens, societatea noastră de avocatură vă vine în ajutor, punându-și toată experiența dobândită de-a lungul anilor în ajutorul dumneavoastra pentru a face acest procedeu cât mai simplu și ușor de parcurs.

Avocat recuperare creanțe și executare silită?? 

CONTACT

Experiență relevantă – avocat recuperare creanțe și executare silită Hammond și Partenerii

Avocații noștri specializați în recuperarea creanțelor atât de la persoane fizice cât și juridice, atât pe plan național cât și internațional au reușit să dezvolte strategii eficiente pentru atingerea obiectivelor propuse. În ceea ce privește experiența noastră relevantă în domeniul recuperărilor de creanțe și procedurilor de executare silită amintim:

Asistență legală pentru un client din Dubai pentru recuperarea debitelor restante de la un partener din România;

Reprezentare în fața instanțelor de judecată din România a unei societăți specializate în comercializarea produselor de fitness pentru recuperarea debitelor restante de la partenerul acesteia;

Asistență legală în vederea recuperării datoriilor de la un partener român pentru o societate cu sediul în țările nordice.

Onorariu – avocat recuperare creanțe și executare silită

Întrucât punem preț pe buna informare a clienților noștri, ne simțim datori să vă informăm cu privire la onorariul unui avocat recuperare creanțe.
Onorariile estimative percepute pentru serviciile oferite sunt variabile și vor fi stabilite în funcție de dificultatea și durata cazului preluat de avocații de la Hammond și Partenerii. Menționăm faptul că amploarea cazului și impunerea unor activități suplimentare față de cele menționate inițial, la data stabilirii onorariilor orietentative pot aduce schimbări în ceea ce privește tariful serviciilor oferite.
De-a lungul timpului, clienții care au apelat la serviciile noastre de avocatură , fie că a fost vorba despre executări silite, fie că aveau nevoie de asistență și consultanță în proceduri de insolvență , au susținut că onorariul este unul decent pentru un avocat recuperări creanțe din București.

Astfel, indiferent de rezultatul obținut se va stabili un onorariu orar și un onorariu fix (forfetar) pentru litigiul în care avocatul și-a reprezentat clientul. Cu toate acestea, onorariul de succes va fi datorat în cazul atingerii rezultatului urmărit de clienți.

Căutați un avocat cu experiență în recuperare creanțe și executare silită?