Avocat reprezentare în fața instanțelor de judecată și arbitraj

Cabinetul de avocatură Hammond and Partenerii oferă servicii în ceea ce privește asistență juridică, consultanță și reprezentare în instanțele de judecată și instanțele de arbitraj.
Principalul obiectiv pe care îl are în vedere un avocat în arbitraj este construit pe obținerea celor mai bune rezultate, dar și pe câștigarea tuturor dosarelor pentru a proteja interesele clienților. De asemenea, înainte de toate, primordial pentru noi este să ne focusăm toată atenția și resursele pentru a rezolva cazurile înainte de a ajunge în faza instanței de judecată.

Avocații de la Hammond și Parteneriioferă asistență juridică și reprezentare pentru rezolvarea tuturor tipurilor de cauze, indiferent de dizpoziția dreptului pe care sunt întemeiate, fie dispoziții interne, fie dispoziții internaționale. De altfel, serviciile de asistență juridică și reprezentarea este oferită în fața tururor instanțelor de judecată, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție.

Fiind caracterizată prin profesionalism, echipa de avocați deține o poziție distinctă în ceea ce privește arbitrajul comercial internațional și național, astfel printre serviciile prestate evidențiem:

Reprezentare în calitate de avocați în proceduri de arbitraj în conformitate cu regulamentele de arbitraj UNCITRAL, ICC, ICSID, SCC, LCIA, CICA, CIArb, PCA, SIAC, DIAC, AFA etc.

Activitate atât în calitate de arbitri, cât și în calitate de experți;

Reprezentare în fața instanțelor de judecată în proceduri de anulare a diferite hotărări arbitrale atât la nivel național, cât și la nivel internațional;

Consiliere în vederea derulării arbitrajului în fața Curții de Arbitraj Comercial Internațional;

Reprezentare în fața instanțelor de judecată în ceea ce privește procedurile de soluționare a disputelor prin mediere, negociere, conciliere, etc.

Astfel, de-a lungul timpului, cabinetul de avocatură Hammond și Partenerii a căpătat experiență și profesionalism în ceea ce privește reprezentarea în instanțe de judecată, arbitrajul internațional sau alte proceduri arbitrale.

Căutați un avocat care să vă reprezinte în fața instanțelor de judecată?

CONTACT

Experiență relevantă – avocat arbitraj Hammond și Partenerii

Cabinetul de avocatură Hammond și Partenerii performează în ceea ce privește activitatea din domeniul arbitrajului comercial, printre cele mai importante realizări amintim:

Reprezentare în instanțele de judecată a unui cetățean australian, obiectivul urmărit fiind restituirea proprietăților confiscate de către regimul comunist;

Reprezentare în instanțele de judecată din România a unei societăți de reasigurare cu scopul de susținere a unei cereri pentru achitarea prejudiciului cauzat în urma unui incident;

Asistență legală și consultanță pentru o firmă din Marea Britanie cu scopul recuperării restanțelor izvorâte dintr-un contract încheiat cu anumite instituții din România;

Recunoașterea hotărârilor judecătorești internaționale și punerea acestora în executare.

Onorariu avocat arbitraj

Onorariile estimative percepute pentru serviciile oferite sunt flexibile și vor fi stabilite în funcție de dificultatea și durata cazului preluat de avocații specializați în arbitraj comercial internațional și național de la cabinetul Hammond și Partenerii.

De asemenea, trebuie menționat faptul că desfășurarea unor activități suplimentare sau timpul alocat în plus față de ceea ce s-a stabilit inițial pot aduce schimbări în ceea ce privește prețul serviciilor informative. Așadar, indiferent de rezultatul final obținut se va stabili un onorariu orar și un onorariu fix (forfetar) pentru litigiul în care avocatul își va reprezenta clientul. Cu toate acestea, onorariul de succes va fi datorat în cazul atingerii rezultatului urmărit de client.

Căutați un avocat care să vă reprezinte în instanță?