Angajaţii au multe drepturi și responsabilităţi prevăzute de lege. Drepturile angajatului protejează pe cei care muncesc de locuri de muncă în condiţii precare, discriminare si alţi factori care ameninţă siguranţa angajatului. Când se aduc în discuţie drepturile angajatului la locul de muncă, există o serie de legi care vin in sprijinul angajatului.
Siguranţa locului de muncă
Angajaţii au dreptul de a solicita siguranţă in cadrul locului de muncă. Spre exemplu, cei care lucrează într-o fabrică pot avea sănătatea afectată sau pot apărea accidente neprevăzute. Dacă vă accidentaţi la locul de muncă, ar trebui să fiţi eligibili pentru tratamente medicale compensate. Accidentele la locul de muncă nu se limitează la locurile de muncă industriale, de construcție sau de fabrică și pot avea loc oriunde, spre exemplu la birou. Locul de muncă este guvernat de anumite legi și reglementări care afectează responsabilitățile angajatorilor și angajaţilor care lucrează acolo.

Egalitate salarială

Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării are valoare de principiul în Constituţia României[8]. Astfel, potrivit art. 16 alin. 1 „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice fără privilegii şi fără discriminări”. Pe această bază, art. 5 din Codul muncii prevede că „în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii” (alin. 1) şi că „Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă”.
Egalitatea salarială presupune ca bărbații și femeile aflaţi în același loc de muncă să beneficieze de salariu egal. Toate formele de salarizare sunt acoperite de această lege, inclusiv salariul, plata orelor suplimentare, bonusuri, opțiuni pe acțiuni, planuri de participare la profit și bonusuri, asigurări de viață, plăți pentru concedii și vacanțe, bonuri de benzină, cazare la hotel, rambursarea cheltuielilor de călătorie și beneficii.

Dreptul la informare și consultare

După încheierea contractelor individuale de muncă, angajatorul are şi obligaţia de a comunica periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii. Informarea va fi periodică, adică la anumite intervale de timp, sau la momentul oportun, adică atunci când apar schimbări prevăzute sau neprevăzute în situaţia economică şi financiară a întreprinderii. Dincolo de acest drept, salariaţii au şi un interes legitim pentru a cunoaşte situaţia economică şi financiară a unităţii în cadrul căreia lucrează, putând astfel să aprecieze, în cunoştinţă de cauză, stabilitatea raporturilor de muncă, perspectivele de realizare a drepturilor lor, precum şi modul cum trebuie să acţioneze în vederea protejării intereselor lor comune cu cele ale angajatorului.

 

Căutați un avocat specializat în drepul muncii?

Avocat dreptul muncii