Infracțiunile economice – aspecte legale

Infracțiunile economice au o deosebită importanță în practica penală, atât prin relațiile sociale ocrotite. Infracțiunile economice sunt reglementate atât de codul penal cât și de legile speciale.

Conducerile companiilor sunt expuse riscurilor de raspundere atât civilă, cât și penală pentru deciziile pe care le iau, dar fundamentarea economică solidă a tranzacțiilor și documentarea operațiunilor și a altor activități poate preveni materializarea unor asemenea riscuri.

Importanţa infracțiunilor economice este dată atât de numărul ridicat de cauze având ca obiect infracţiuni din domeniul criminalităţii financiare, bancare şi economice, în condiţiile proliferării acestui tip de criminalitate, precum şi de problemele din cadrul activității organelor de urmărire penală în înţelegerea acestor scheme financiare (de cele mai multe ori extrem de complicate), precum şi în abordarea anchetelor penale de acest gen (plan de cercetare, tactici criminalistice).

Indiscutabil, investigarea infracțiunilor economice presupune un nivel de dificultate mai ridicat în comparație cu alte domenii infracționale, nivel care rezultă atât din caracterul pur tehnic, de cele mai multe ori, al mecanismelor economico-financiare cu care se operează cât și din modalitatea complexă și laborioasă în care se administrează probele într-o cauză penală de acest gen.

Tipuri de infracțiuni economice:

– Înșelăciunea

– Delapidarea

– Evaziunea fiscală

– Spalare de bani

– Gestiune frauduloasă

– Concurență neloială

Avocat drept penal

Instituțiile publice sau private sunt egal interesate să fie asigurată îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, ca exercițiul funcțiunilor să fie asigurat împotriva coruptibilității unor funcționari sau altor salariați, precum și impotriva tendinței de a obține câștiguri ilicite.

Codul penal protejează activitatea organizațiilor publice și private contra abuzurilor si neglijentelor functionarilor sau ale altor salariati, savarsite fie in raporturile interne, adica in prejudiciul imediat al unitatilor unde sunt angajati, fie in raporturile externe, adica in prejudiciul imediat al unor persoane particulare (dar se poate si in prejudiciul unei unitati, alta decat aceea unde se presteaza serviciul de catre functionar sau alt salariat).

Serviciile noastre includ consultanță în prevenirea faptelor de natură penală (cum ar fi pregătirea analizelor legale, opinii și memorandumuri privind diferite aspecte de drept penal și de procedură penală; asistență și reprezentarea clienților în diferite proceduri extrajudiciare pentru a preveni implicații de natură penală sau riscuri complexe; pregătirea și încheierea unor importante tranzacții civile pentru a soluționa în mod amiabil latura civilă a dosarelor penale) și de asemenea servicii de asistență și de reprezentare în litigii penale (în faza de urmărire penală și judecată).

Experienta avocaților în drept penal de la Hammond și Partenerii în domeniul infracțiunilor de natură economică (evaziune fiscală, delapidare, spălarea banilor etc.) permite consilierea clienților în adoptarea celei mai bune conduite de prevenire a săvârșirii unor astfel de fapte penale, însă avocații în drept penal oferă și reprezentare în alte arii ale dreptului penal.

Câteva exemple de situații în care ai nevoie de un avocat în drept penal:

– Atunci când ți s-a adus la cunoștință calitatea de suspect ori împotriva ta s-a pus în mișcare acțiunea penală;

– Atunci când s-a propus luarea unei măsuri preventive împotriva ta;

– Atunci când a fost emis rechizitoriul și trebuie să formulezi cereri și excepții în fața judecătorului de cameră preliminară;

– Atunci când ești victima unei infracțiuni;

– Atunci când soliciți despăgubiri de orice fel în urma săvârșirii unei infracțiuni.

Avocat drept penal – preț

Onorariile estimative percepute pentru serviciile oferite sunt flexibile și vor fi stabilite în funcție de dificultatea și durata cazului preluat de avocații specializați în drept penal Hammond și Partenerii. De asemenea, trebuie menționat faptul că desfășurarea unor activități suplimentare sau timpul alocat în plus față de ceea ce s-a stabilit inițial pot aduce schimbări în ceea ce privește prețul serviciilor informative. Prețurile și onorariile unui avocat în drept penal se stabilesc în cadrul unei întâlniri.

Căutați un avocat specializat în drept penal?

Avocat specializat in drept penal