Procedura de insolvență poate fi generală sau simplificată. În timp ce procedura generală include reorganizarea judiciară – adică încercarea de redresare – cea simplificată înseamnă că debitorul intră direct în faliment, dar doar dacă respectă anumite condiții.
Firma de avocatură Hammond și Partenerii oferă servicii juridice în domeniul insolvenței sau falimentului.

Participanții la procedura insolvenței:

– Instanțele judecătorești
– Tribunalul
– Curtea de apel
– Judecătorul
– Administratorul judiciar – persoana fizică competentă, practician în insolvență, autorizat în condițiile legii, desemnată să exercite atribuțiile prevăzute de lege în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare;
– Lichidatorul – persoana fizică sau juridică, practician în insolvență, desemnată să conducă activitatea debitorului și să exercite atribuțiile prevăzute de lege în cadrul procedurii falimentului.

 

Obligațiile și riscurile angajatorilor

Odată inițiată procedura de insolvență, angajatorul debitor poate desface contractele de muncă ale salariaților. Aceasta se face doar prin intermediul administratorului sau lichidatorului judiciar. Concedierile colective trebuie făcute în conformitate cu prevederile Codului Muncii. În cazul nerespectării normelor, angajații pot solicita anularea procesului de concediere.

Deși este o metodă des întâlnită de a gestiona situația de insolvență, prin concedierea colectivă, angajatorul debitor riscă încetarea activității și își reduce semnificativ șansele de a putea intra în procesul de reorganizare. De aceea, este foarte important ca angajatorul să inițieze întotdeauna un dialog atât cu creditorii, cât și cu salariații săi.

Cum îi afectează pe angajați insolvența

În situația în care o societate intră în insolvență, drepturile salariale ale angajaților nu ar trebui să fie afectate. Dacă instituția vrea să încerce să își plătească datoriile prin reducerea costurilor și prin concedierea colectivă, procesul trebuie să se desfășoare conform prevederilor legale din Codul Muncii.
Angajatorul trebuie să aibă în vedere metodele prin care să evite concedierile colective, iar numărul de persoane concediate să fie cât mai mic. Dacă, totuși, concedierile sunt inevitabile, societatea insolventă ar trebui să atenueze consecințele asupra foștilor angajați prin adoptarea unor măsuri sociale în favoarea acestora, precum oferirea de sprijin pentru recalificare sau pentru reconversie profesională.

 

Procedura de insolvenţă

– În momentul în care începe procedura de insolvenţă, instanţa desemnează un practician în insolvenţă, care acţionează ca administrator judiciar.

– După începerea procedurii de insolvenţă, persoana împrumutată nu va mai putea dispune de bunurile sale fără acordul administratorului, cu excepţia tranzacţiilor obişnuite necesare pentru debitor şi pentru cei care depind de acesta, pentru a suporta costurile de trai de bază. Cu toate acestea, chiar şi aceste tranzacţii trebuie raportate trimestrial administratorului.

– Toate procedurile de executare silită împotriva persoanei împrumutate sunt suspendate pe durata procedurii de insolvenţă.

– Toate creanţele debitorului, banii pe care îi are de primit persoana împrumutată din alte părţi, devin scadente şi trebuie achitate.

– Debitorul trebuie să se supună instrucţiunilor administratorului, să pună la dispoziţie toate informaţiile şi să coopereze cu administratorul.

– Proprietarul reşedinţei debitorului nu poate rezilia contractul de închiriere doar pentru că debitorul se află în insolvenţă.

În concluzie

Intrarea în insolvență este un moment dificil și important pentru o societate, deoarece aceasta riscă intrarea în faliment, caz în care societatea va fi dizolvată. Din acest motiv, este foarte important ca un debitor să fie conștient de situația financiară a organizației sale și să sesizeze momentul în care datoriile devin prea mari pentru a le putea acoperi, pentru a putea evita agravarea situației respective.

Rolul unui avocat în insolvență și faliment este de a diminua toate efectele negative care apar atât în societatea aflată în insolvență, dar și asupra clienților sau a salariaților aflați în această procedură. De altfel, un avocat bun în insolvență va analiza în detaliu întreaga situație financiară și va implementa o strategie de soluționare a problemelor societății comerciale.

Căutați un avocat specializat în insolvență și faliment?

Avocat Insolvență și Faliment