De regulă, Fuziunile si Achizițiile (cunoscute în terminologia internațională sub acronimul M & A, care provine de la Mergers and Acquisitions) sunt în general considerate moduri de creștere rezervate companiilor mari, bine capitalizate, deținute de investitori. De asemenea, o fuziune se poate realiza și între societăți înregistrate în diferite state membre ale Uniunii Europene (fuziune transfrontalieră), procedura fiind într-o oarecare măsură similară cu cea locală.

Piața de fuziuni și achiziții nu este interesantă doar pentru marile companii naționale, dar și pentru cele străine care manifestă un interes din ce în ce mai mare în preluarea de active locale.

Achizitia partială sau integrală a unei companii românești presupune o analiză juridică, fiscală și financiară. Echipa noastră specializată în fuziuni și achiziții vă poate pune la dispozitie experiența sa, de la momentul pregătirii documentației prin procesul de due-dilligence, până la pregătirea și negocierea contractului de vânzare.

Avocații specializați în M&A îmbină cu succes abilitățile juridice cu o înţelegere unică a cadrului legislativ aplicabil. O politică prudentă de investiții si ajutorul unui avocat specializat în fuziuni și achiziții vă vor proteja împotriva pierderilor masive.

 

Experiența avocaților specializați în fuziuni și achiziții

Experienta avocaților de M&A acoperă un spectru larg de tranzacții corporatiste pentru un portofoliu larg de clienți, companii internaționale sau societăți locale, în proiecte complexe de fuziuni si achiziții. Totodată, experienta avocaților de M&A trebuie să cuprindă o arie largă de tranzactii corporatiste pentru un portofoliu larg de clienți, companii internaționale sau societăți locale, în proiecte complexe de fuziuni și achiziții. Atât dreptul comercial, cât și dreptul afacerilor reprezintă un indicator cheie pentru economia actuală. De aceea, o bună cunoaștere a tuturor dispozițiilor și practicilor în materie de către un avocat în fuziuni și achiziții asigură succesul unei firme.

Principalele domeniile ale serviciilor de consultanţă ale avocaților de M&A sunt:

– Întocmirea şi negocierea de precontracte (de exemplu scrisori de intenţie, contracte de confidenţialitate şi exclusivitate);

– Structurarea şi conducerea tranzacţiilor;

– Întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;

– Servicii ulterioare încheierii contractelor, inclusiv restructurarea după achiziţie/vânzare;

– Revizuirea contractelor care ar putea fi afectate de fuziune;

– Consultanţă cu privire la finanţarea achiziţiilor;

– Tranzacţii de fuziune şi achiziţii în situaţii de criză şi insolvenţă;

– Implementarea pretenţiilor de garanţie şi daune-interese din achiziţiile de societăţi şi participaţii.

 

Reorganizarea companiei în contextul unei achiziții

Există situații când o societate achiziționează părtile sociale/acțiunile unei alte societăți iar, ulterior achiziției, societatea cumpărătoare fuzionează cu societatea achiziționată.

Un exemplu des întâlnit este acela în care achiziția este structurată ca și „leveraged buyout” (i.e. achiziție cu o structură de finanțare și garantare complexă) în situația în care cele două societăți fuzionează (post achiziție) pentru a putea satisface condițiile de finanțare și garantare impuse de finanțator.

 

Ce presupune fuziunea?

Legea Societăților nr. 31/1990 este cea care definește noțiunea de fuziune și stabilește mecanismele principale prin care aceasta poate fi realizată.

Fuziunea reprezintă un proces de reorganizare a societăților prin care fie o societate absoarbe una sau mai multe societăți (societățile absorbite încetându-și astfel existența) fie două sau mai multe societăți se contopesc și formează o nouă entitate, societățile care se contopesc urmând la rândul lor să își înceteze existența drept consecință a procesului de fuziune. Societățile care participă la fuziune trebuie să redacteze un proiect de fuziune care va cuprinde mai multe elemente, printre care se numară:

forma, denumirea și sediul social ale societăților participante la fuziune;

fundamentarea și condițiile fuziunii;

condițiile atribuirii acțiunilor sau părților sociale.

 

Experiența noastră în M&A pe piața din România

 

Echipa noastră de avocați dispune de mulți ani de experiență privind vânzarea sau cumpărarea de afaceri, înființarea unui joint-venture, realizarea unei fuziuni, oferind și servicii de consultanță privind managementul unei afaceri de succes. De-a lungul ultimilor ani, compania Hammond și Partenerii a acordat asistență juridică și consultanță cu privire la diverse operațiuni naționale și transfrontaliere, inclusiv fuziuni și achiziții, parteneriate şi operaţiuni de cumpărare sau de cesiune a participanților la capitalul social al societăților.

Fie că ne referim la complexitatea unor fuziuni sau achiziții, fie că vorbim despre consultanță acordată diverșilor jucători internaționali interesați să investească în România, clienții firmei noastre de avocatură pot avea încredere că vor beneficia de cele mai bune sfaturi juridice pentru a putea lua cele mai bune și potrivite decizii.

Căutați un avocat specializat în M&A în Romania?

 

Avocat fuziuni și achiziții