În mediul de afaceri global al zilelor noastre, strategiile de expansiune, asocierile și divizările din cadrul companiilor sau ale firmelor generează adesea o serie întreagă de chestiuni juridice, fiscale și de reglementare, care pot avea impact asupra reușitei sau eșecului unei tranzacții.

Ce înseamnă fuziunea?

Legea Societăților nr. 31/1990 este cea care definește noțiunea de fuziune și stabilește mecanismele principale prin care aceasta poate fi realizată.

Fuziunea reprezintă un proces de reorganizare a societăților prin care fie o societate absoarbe una sau mai multe societăți (societățile absorbite încetându-și astfel existența) fie două sau mai multe societăți se contopesc și formează o nouă entitate, societățile care se contopesc urmând la rândul lor să își înceteze existența drept consecință a procesului de fuziune.
De regulă, Fuziunile si Achizițiile (cunoscute în terminologia internațională sub acronimul M & A, care provine de la Mergers and Acquisitions) sunt în general considerate moduri de creștere rezervate companiilor mari, bine capitalizate, deținute de investitori. De asemenea, o fuziune se poate realiza și între societăți înregistrate în diferite state membre ale Uniunii Europene (fuziune transfrontalieră), procedura fiind într-o oarecare măsură similară cu cea locală.

Reorganizarea companiei în contextul unei achiziții

 

Există situații când o societate achiziționează părtile sociale/acțiunile unei alte societăți iar, ulterior achiziției, societatea cumpărătoare fuzionează cu societatea achiziționată.
Un exemplu des întâlnit este acela în care achiziția este structurată ca și „leveraged buyout” (i.e. achiziție cu o structură de finanțare și garantare complexă) în situația în care cele două societăți fuzionează (post achiziție) pentru a putea satisface condițiile de finanțare și garantare impuse de finanțator.

 

Experiența avocaților specializați în fuziuni și achiziții

Experienta avocaților de M&A acoperă un spectru larg de tranzacții corporatiste pentru un portofoliu larg de clienți, companii internaționale sau societăți locale, în proiecte complexe de fuziuni si achiziții. Totodată, experienta avocatilor de M&A trebuie să cuprindă o arie larga de tranzactii corporatiste pentru un portofoliu larg de clienți, companii internaționale sau societăți locale, în proiecte complexe de fuziuni și achiziții. Atât dreptul comercial, cât și dreptul afacerilor reprezintă un indicator cheie pentru economia actuală. Tocmai din acest motiv, o bună cunoaștere a tuturor dispozițiilor și practicilor în materie de către un avocat în fuziuni și achiziții asigură succesul unei firme.

Principalele domeniile ale serviciilor de consultanţă ale avocaților de M&A sunt:

– Întocmirea şi negocierea de precontracte (de exemplu scrisori de intenţie, contracte de confidenţialitate şi exclusivitate);
– Structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
– Întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
– Servicii ulterioare încheierii contractelor, inclusiv restructurarea după achiziţie/vânzare;
– Revizuirea contractelor care ar putea fi afectate de fuziune;
– Consultanţă cu privire la finanţarea achiziţiilor;
– Tranzacţii de fuziune şi achiziţii în situaţii de criză şi insolvenţă;
– Implementarea pretenţiilor de garanţie şi daune-interese din achiziţiile de societăţi şi participaţii.

 

În concluzie

De-a lungul ultimilor ani, compania Hammond și Partenerii a acordat asistență juridică și consultanță cu privire la diverse operațiuni naționale și transfrontaliere, inclusiv fuziuni și achiziții, parteneriate şi operaţiuni de cumpărare sau de cesiune a participanților la capitalul social al societăților.
Avocaţii noştri au dobândit cunoştinţe specifice în dreptul afacerilor. Prin urmare, avocații de la Hammond și Partenerii îmbină cu succes abilitățile juridice cu o înţelegere unică a cadrului legislativ aplicabil.

 

Căutați un avocat specializat în fuziuni și achiziții?

Avocat fuziuni și achiziții