Oricare ar fi motivele declanșării divorțului – infidelitate, violență domestică, nepotrivire de caracter, neînțelegeri, odată ce ați luat această decizie, cel mai important pas este să apelați la un avocat specializat în divorț deoarece el vă poate apăra drepturile și vă va ajuta în luarea deciziilor importante pe tot parcursul procesului.
Abordarea noastră îi ajută pe clienți să înțelegă procesul și implicațiile sale juridice și practice, astfel încât complexitatea, costurile și timpul necesar pentru soluționarea conflictelor să fie cât mai reduse.
Alegerea unui avocat pentru divorț este un demers juridic complicat, dar necesar atunci când în căsătorie survin probleme a căror rezolvare nu se poate realiza pe cale amiabilă sau prin intermediul unui mediator.

Conform noului cod civil, există urmatoarele variante de desfacere a unei căsătorii:

– De comun acord
– La cererea unui soț, în cazul în care acesta are motive temeinice prin care poate dovedi faptul că raporturile dintre cei doi sunt grav vătămate, continuarea căsătoriei fiind imposibilă.
– La cererea unui soț, după o separare reală de minimum 2 ani
– La cererea unui soț care din motive de sănătate nu mai poate continua căsnicia

Este obligatorie prezența soților în fața judecătorului?

Acţiunea de divorţ este personală, aşa că, în faţa instanţelor de fond, părţile trebuie să se prezinte în persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute limitativ de lege, şi anume:

– unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate,

– este împiedicat de o boală gravă,

– este pus sub interdicţie judecătorească

– are reşedinţa în străinătate

– se află într-o altă asemenea situaţie care îl împiedică să se prezinte.

În astfel de cazuri, partea poate fi reprezentată prin avocat, mandatar sau, după caz, prin tutore ori curator şi este obligată să facă dovada imposibilităţii prezentării.
Aşadar, cetăţeanul român cu reşedinţa în străinătate poate veni personal la fiecare termen de judecată în România sau poate mandata un avocat pentru reprezentarea sa, cu obligaţia, însă, de a face dovada reşedinţei sale din străinătate.

Ce reprezintă motivele temeinice?

Legea nu menționează expres ce înseamnă ‘motive temeinice’ lăsând astfel la latitudinea instanței de judecată să stabilească în funcție de particularitățile concrete ale situației (și cum este ea prezentată de soți, sau de avocații lor) dacă anumite împrejurări constituie ‘motive temeinice’. În privința acestora, pentru a ințelege conținutul sintagmei, un prim pas de pornire ar fi Art. 308 – 310 Cod Civil care reglementează drepturile și îndatoririle personale ale soților, dispozițiile constituționale, dispozițiile Codului Penal.

Dintre cele mai frecvente motive temeinice invocate si acceptate menționăm:
– infidelitatea conjugală
– actele de violență psihică sau fizică
– cenzurarea/afectarea fără drept a relațiilor sociale și profesionale
– încălcarea repetată a obligației de a acorda respect soțului, etc

Divorț la distanță

Din cauza modificării concepțiilor de viață și datorită realităților socio-economice actuale, în care aproximativ 1 din 4 români lucrează sau locuiește în străinătate, și numărul divorțurilor la distanță este în continuă creștere.
Pentru demararea procedurii de divorț la distanță trebuie redactată o cerere de chemare în judecată prin care chemi în judecată pe celălalt soț. În acest sens, în cerere trebuie specificat unde locuiește celălalt soț, altfel ar fi imposibil ca instanța să îl încunoștiințeze despre divorț. Potrivit dispozițiilor articolulului 922, Cod Procedura Civilă, instanța va avea nevoie de dovezi sau poate dispune efectuarea unor cercetări pentru a afla dacă locuința specificată în cererea de divorț este aceeași cu a soțului pârât.

Ce este un divort la distanță și cum îl puteți obține?

Divorțul la distanță este acel divorț pronunțat în absența unuia sau a ambilor parteneri, pentru că unul sau ambii parteneri locuiesc în străinătate.

În cazul în care locuiți în străinătate și vreți să divorțați fără să mai fiți nevoit să veniți în țară, puteți angaja un mediator sau un avocat în divorț pentru a face acest demers în numele vostru. Acesta se va ocupa de toate detaliile, fără să fie necesar ca voi să fiți prezenți în România pentru a divorța.

Onorariu avocat divorț

În funcție de complexitatea cazului, dar mai ales pentru confortul psihic al celor implicați direct ca părți ale procesului (soțul și soția), aceștia își pot asigura serviciile juridice ale unui avocat specializat în divorț de la Hammond și Partenerii, care să îi asiste și consilieze pe durata procesului. Fiecare avocat specializat în divorț are dreptul de a-și stabili propriul onorariu, costurile din această categorie fiind direct proporționale și cu complexitatea cazurilor.

 

Căutați un avocat specializat în divorț?

Avocat divorț