România continuă să fie un loc atractiv pentru companiile străine să investească, indiferent dacă sunt din UE sau din afara acesteia.  Adesea apar probleme în dezvoltarea investiției atunci când trebuie luată în considerare problema gestionării investiției de afaceri. Deși, în multe cazuri, conducerea locală este capabilă să conducă compania, cu siguranță, în etapele inițiale, pot fi necesari manageri din afara României. Insă, cum poate obține un străin permis de muncă în România? Adesea, planificarea aducerii unui manager extern, în special dintr-o țară non-europeană, este luată în considerare târziu și, întrucât cerințele românești în acest sens sunt destul de stricte, pot exista întârzieri în dezvoltarea investiției în România din cauza legislației românești.

Companiile preferă oameni competenți care să managerieze personalul de conducere din țara de origine. Perioada de detașare poate fi cuprinsă între un an și trei ani, în funcție de fișa postului și de munca desfășurată de detașat. În ceea ce urmează vă prezentăm lista de verificare a actelor necesare pentru a obține o detașare valabilă în România.

Pentru o companie care nu este în UE, primul pas este obținerea autorizației de detașare. Autorizația de detașare se face prin solicitarea autorizației de imigrare. Cererea poate fi făcută dacă solicitantul este rezident în România sau în afara acesteia.

Dacă doriți să munciți în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European, trebuie să găsiți un angajator și să susțineți probele impuse de acesta.

Dacă se decide să vă angajeze, acesta va obține aviz de angajare. Puteți fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică. Angajatorul va obține avizul de angajare de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care are sediul social.

Care sunt documentele de care ai nevoie pentru a obține autorizația de detașare

Pentru a prelucra cererea, următoarele documente trebuie să fie depuse la autoritățile de imigrare pentru a obține autorizația de detașare:

• Formular;

• Copie și originalul certificatului de înregistrare al companiei românești;

• Extras din Registrul Comerțului pentru compania românească (dovedind că societatea nu este supusă unei proceduri de insolvență);

• Dovada că firma nu are impozite neplătite statului român. Aceasta se obține printr-un certificat fiscal emis de autoritățile fiscale române;

• Cazierul judiciar pentru companie (trebuie să se elibereze o împuternicire pentru o procură pentru a obține cazierul judiciar aici în România. Acestă procură trebuie redactată la un notar public, cu apostilă);

• Copie a contractului de muncă înregistrat la autoritățile din țara de origine tradusă și autentificată (cu apostilă);

• Copie a contractului de detașare autentificat (cu apostilă);

• Decizia de detașare autentificată (cu apostilă);

• Extras din Registrul Comerțului de la compania la care va lucra angajatul; (legalizat, acest extras trebuie să conțină informații despre acționarii companiei);

• Curriculum Vitae și două ¾ fotografii ale lucrătorului;

• Declarația străinului potrivit căreia este apt pentru a lucra medical și are o cunoștință minimă de limba română sau cunoaște o limbă internațională, dată în fața unui notar (cu apostilă);

• certificate de învățământ necesare lucrătorului străin pentru a lucra în această poziție în România (aceste documente trebuie autentificate și legalizate) *;

• cazier judiciar pentru angajatul din țara de origine, autentificat și legalizat;

• Copia documentului de trecere a frontierei (pașaport, viză);

• Taxa de timbru de 5 lei

• Impozite [echivalentul (în lei) al taxei consulare de 200 EURO] Aceste documente trebuie depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări, care trebuie să le revizuiască și să emită o decizie în termen de 30 de zile. Pe lângă aceste documente, este necesar ca următoarele documente suplimentare să fie redactate și pregătite de către compania românească. Acestea sunt:

• Contractul de detașare între angajatorul străin și compania românească (în engleză, cu apostilă)

• Decizia de detașare a ambelor companii.

Care sunt condițiile obligatorii pe care trebuie să le conțină detașarea?

Deciziile de detașare trebuie să includă anumite dispoziții obligatorii. Acestea sunt:

• Durata detașării;

• Detalii despre sediul companiei unde se face transferul;

• Poziția în companie, ca angajat, manager, specialist etc.

• Salariul, fie lunar sau altfel, precum și alte condiții de muncă;

• O dispoziție care să demonstreze faptul că angajatorul inițial va înceta la încetarea angajării în România, va reîncărca angajatul în poziția anterioară sau îi va detașa către o altă companie afiliată. După obținerea deciziei de detașare, este necesar să solicitați viza de ședere de lungă durată. În mod normal, nu există nicio problemă cu obținerea vizei de ședere de lungă durată, întrucât este emisă după aprobarea detașării.

Care sunt documentele necesare pentru obținerea vizei de ședere lungă?

Documentele necesare pentru obținerea vizei de ședere lungă sunt:

• Autorizația de detașare emisă de biroul general pentru imigrări;

• Dovada mijloacelor de sprijin financiar pentru salariatul detașat, care ar trebui să fie cel puțin salariul mediu brut în România. Această cifră trebuie să fie verificată la momentul detașării, deoarece suma se modifică de la lună la lună.

• Un certificat de cazier judiciar eliberat de autorități din statul de origine sau din statul de reședință al angajatului propus. Aceasta trebuie să fie autentificată (cu apostilă)

• Dovada asigurării medicale (pentru perioada de viză) pentru angajat. Autoritățile au treizeci de zile pentru eliberarea vizei odată ce toate documentele relevante sunt depuse la acestea. Ultima etapă este ca angajatul detașat să obțină un permis de ședere. Acest permis este emis nu numai pentru angajat, ci și pentru persoanele dependente ale acestuia (soția și copiii).

Care sunt documentele pentru obținerea permisului de ședere unic

Actele necesare pentru obținerea permisului de ședere unic ca angajat detașat este similară cu cea cerută anterior și constă în:

• Un formular de înscriere;

• Documentul de trecere a frontierei (original și copie);

• Dovada deciziei de detașare autentificată;

• Dovada cazării în România în original și o copie;

• Dovada mijloacelor de subzistență de cel puțin salariul mediu brut în economia românească;

• Dovada asigurării sociale de sănătate;

• Un certificat medical (care să ateste că angajatul detașat nu reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică;

• Impozite [echivalentul (în lei) al comisiei consulare EURO – plătit Trezoreriei / CEC BANK S.A. în contul bugetului de stat nr. 20330102, și o plată în lei reprezentând echivalentul permisului de ședere, este plătită în contul CNIN RO05CECEB30033RON2244514 la orice unitate CEC BANK S.A.

Din nou, autoritățile trebuie să proceseze cererea în termen de treizeci de zile. Așa cum este normal în România, se vede din cele de mai sus că există o cerință pentru multe documente și certificări. Hammond și Partenerii,  avocați cu experiență vastă în domeniu se ocupă de astfel de probleme, astfel încât să puteți obține toate cele de mai sus cât mai curând.

Ne-am ocupat de clienții care au devenit foarte frustrați de întârzierile întâlnite, dar, în mod normal, acest lucru a fost cauzat de nerespectarea documentelor necesare. În timp ce clientul sau departamentul de resurse umane se pot ocupa de unele dintre cerințele de asistență juridică specializată, asistența juridică specializată facilitează întregul proces.

Sper că acest articol va fi util pentru orice companie sau organizație care are în vedere detașarea transnațională.

Căutați un avocat specializat în drepul muncii?

CONTACT