Ce reprezintă dreptul comercial?

Dreptul comercial este un set de reguli juridice de drept privat care se aplică relațiilor juridice şi care rezultă din actele juridice, însemnând faptele și tranzacțiile considerate de lege drept fapte comerciale, precum și relațiile juridice în care sunt implicați comercianții.

Avocații în drept comercial sunt experți în dreptul societăților comerciale și al afacerilor. Ei înțeleg cele mai mici diferențe dintre entitățile juridice și modul de utilizare a acestora în scopuri diferite. Aceștia asistă, de asemenea, companiile în diferite tranzacții care au ca rezultat operațiuni de afaceri.

Un avocat în drept comercial va oferi spijinul necesar în redactarea actelor pentru firmă, în luarea celor mai bune decizii dar și în evaluarea riscurilor afacerii dumneavoastră:

constituire de societăți comerciale, PFA, întreprinderi familiale;
• modificări de acte constitutive;
• consultanță juridică;
• contracte comerciale – negocieri, redactări, completări, modificări, încetări, inserări clauze în orice fel de contracte comerciale;
• litigii comerciale – asistenţă sau reprezentare în faza de negociere preprocesuala şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
• recuperari creanțe;
• proprietate intelectuală – exploatare şi protecţie, înregistrare mărci;

Obiectivele unui avocat în drept comercial

Scopul unui avocat corporativ este de a ajuta clienții în mai multe moduri: prin crearea de opțiuni legale și prin oferirea de îndrumări în luarea deciziilor într-un context comercial. Avocații în drept comercial ajută clienții corporativi, industriali și comerciali să-și gestioneze propriile procese interne, oferind consultanță juridică cu privire la contractele care se referă la organizarea corporațiilor, cumpărarea și vânzarea de companii, pregătirea și dezvoltarea contractelor comerciale, gestionarea și soluționarea conflictelor comerciale și acordarea licențelor tehnologice.

Un avocat în drept comercial-societar propune soluții eficiente clienților săi

Pe lângă reprezentarea în instanță sau în fața instituțiilor și propunerea celor mai bune soluții adaptate fiecărui caz în parte, un avocat specializat în drept comercial are rolul de a se implica în permanență în înțelegerea aspectelor legale care vizează activitatea economică desfășurată de clienții săi. Prin urmare, clientul este pus pe primul loc.

De asemenea, avocații în drept comercial-societar sunt excelenți în gestionarea proiectelor, au o înțelegere vastă a dreptului comercial și sunt capabili să înțeleagă toate detaliile cazului, dar și imaginea de ansamblu a funcționării societății clienților lor.

De-a lungul ultimilor ani, compania Hammond și Partenerii a acordat asistență juridică și consultanță cu privire la diverse operațiuni naționale și transfrontaliere, inclusiv fuziuni și achiziții, parteneriate şi operaţiuni de cumpărare sau de cesiune a participațiilor la capitalul social. Avocaţii noştri au dobândit cunoştinţe specifice în dreptul afacerilor. Avocații de la Hammond și Partenerii îmbină cu succes abilitățile juridice cu o înţelegere unică a cadrului legislativ aplicabil.

Dintre serviciile oferite de avocații specializați în drept comercial-societar amintim:

Asistență legală și consultanță în domeniul dreptului afacerilor, specializată pe fiecare domeniu în parte;

Mediere și conciliere în evaluarea riscului decizional în administrarea afacerilor;

Asistență legală și consultanță în ceea ce privește modificările ce intervin în desfășurarea activității societății;

Asistență legală și juridică privind constituirea întreprinderilor individuale/familiale;

Asistență juridică și reprezentare în litigii cu privire la excluderea unui asociat din societate;

Asistență juridică și reprezentare în litigii între asociați, acționari și parteneri de afaceri;

Asistență juridică și reprezentare pentru societățile comerciale aflate în stare de insolvență/ faliment.

Aveți nevoie de un avocat specializat în drept comercial?

 

Avocat drept comercial