Obiectul dreptului muncii este constituit din raporturile juridice de muncă, ce apar în urma contractului individual de muncă și raporturile juridice conexe lor. Acest domeniu a făcut, întotdeauna, legătura între dreptul comercial și cel civil.

Problemele care vizează dreptul muncii sunt variate și diferite față de cele care implică aplicarea dreptului penal sau dreptului comercial.

Ce este litigiul?

Litigiul reprezintă un conflict între persoane, instituții, state, care poate forma obiectul unui proces sau arbitraj. Este vorba despre o procedură legală inițiată între părțile opuse, cu scopul de a exercita sau de a apăra dreptul legal.
În acest proces, cazul este adus în fața instanței, judecătorul își pronunță verdictul asupra problemei după ce a analizat toate argumentele, dovezile și faptele prezentate de avocații părților implicate. În cazul în care părțile nu sunt de acord cu deciziile instanței, acestea pot apela la o instanță superioară pentru obținerea justiției, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții.

Divergențe dintre subiecții unui raport juridic de muncă apar în momentul în care părțile implicate au perspective diferite asupra unui aspect ce derivă dintr-un raport juridic de muncă. Spre exemplu, salariatul solicită suspendarea contractului individual de muncă pe motiv de îngrijire a copilului în vârstă de la 3 la 6 ani, iar angajatorul refuză cererea salariatului. Momentul refuzului angajatorului în admiterea cererii salariatului reprezintă momentul debutului litigiului de muncă, întrucât în acel moment a apărut divergența dintre părți.

Cu toate acestea, din cauza rigidității și costului ridicat implicat în procesul de soluționare a litigiilor, există cazuri în care părțile ajung la arbitraj.

Care sunt diferențele dintre arbitraj și litigiu?

1. Diferența principală dintre arbitraj și litigiu este că litigiul este un proces care implică indentificarea problemelor în instanță cu un judecator sau un juriu, în timp ce arbitrajul implică două părți care au o dispută și care sunt de acord să lucreze cu o terță parte dezinteresată în încercarea de a soluționa litigiul.
2. Arbitrajul este întotdeauna de natură civilă. În schimb, litigiile pot fi civile sau penale.
3. Arbitrajul este o metodă privată de soluționare a controverselor dintre părți, unde confidențialitatea este obligatorie, în timp ce litigiul este o procedură publică.
4. Costul procesului de arbitraj este relativ mai mic decât litigiul.
5. Hotărârea judecătorului este definitivă și obligatorie, prin urmare nu poate fi făcut recurs. În cazuri de litigiu, părțile pot apela la instanță dacă nu sunt de acord cu decizia instanței, dar doar în anumite condiții.
6. În arbitraj, arbitrul este numit de părți. Pe de altă parte, în litigiu, părțile nu au nici un cuvânt de spus în legătură cu cine va fi judecătorul, acesta urmând să fie numit doar de instanță.

Medierea în cadrul litigiilor de muncă

Medierea reprezintă o modalitate alternativă de rezolvare a conflictelor, o procedură voluntară și confidențială, prin care o terță persoană neutră, imparțială și fără putere de decizie – mediatorul – ajută părțile să ajungă împreună la o înțelegere mutual acceptată în vederea stingerii conflictului mediat.
Atunci când ne referim la litigiile de muncă, prin mediere se încearcă soluționarea conflictului dintre angajator și salariat (și vice versa) pe cale amiabilă, pe când prin intermediul ședinței de informare prealabilă se urmărește conștientizarea de către viitoarele părți ale procedurii contencioase de existența unei alternative potențial mai puțin costisitoare și mai de scurtă durată decât deducerea conflictului spre soluționare instanțelor de judecată. Natura juridică
a medierii este pur contractuală, cu toate consecinţele ce derivă din caracterul contractual al actului încheiat.

În concluzie

Un avocat în dreptul muncii de la Hammond și Partenerii oferă servicii de consiliere, asistență juridică, reprezentare atât companiilor românești, cât și companiilor străine. Datorită experienței dobândite pe parcursul timpului, serviciile în dreptul muncii pe care firma noastră de avocatură le oferă, se adresează angajaților, cât și angajatorilor.

Echipa noastră de avocați specializați în domeniul dreptului muncii a reprezentat atât angajatori, cât și angajați, și a acordat asistență în procedurile de preluare a unei companii din perspectiva preluării forței de muncă.

Căutați un avocat specializat în dreptul muncii?

Avocat Dreptul Muncii