Executarea silită este o procedură prin care executorii judecătorești recuperează datoriile fiscale și nefiscale pe care un cetățean nu le-a achitat sau refuză să le achite. Fie că sunteți în situația obținerii unei hotărâri judecătorești pe care executorul judecătoresc întârzie să o pună în executare (creditor), sau că sunteți în situația celui executat silit (debitor), ajutorul unui avocat specializat în executări silite este esențial pentru apărarea drepturilor dumneavoastră.

Cheltuielile de executare silită pot fi definite ca acele cheltuieli efectuate de către părţile raportului execuţional civil care sunt necesare efectuării unor acte de executare sau unor activităţi în legătură directă cu executarea silită.

Executarea silită se poate face direct, caz în care debitorul predă silit bunurile, sau indirect prin:

– urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau ale altor persoane însărcinate cu răspunderea pentru obligațiile acestuia;
– predarea către creditor a bunurilor pe care debitorul le deține fără drept;
– poprirea veniturilor.

Cheltuielile executării silite includ:

 • taxele de timbru necesare declanșării executării silite
 • onorariul executorului judecătoresc, care se stabilește potrivit legii
 • onorariul avocatului în faza de executare silită
 • onorariul expertului, al traducătorului și al interpretului
 • cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu efectuarea altor acte de executare silită
 • cheltuielile de transport
 • alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare desfășurării executării silite

Sumele datorate ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condițiile legii. Aceste sume pot fi cenzurate de instanța de executare, pe calea contestației la executare formulate de partea interesată și ținând seama de probele administrate de acestea. Suspendarea executării silite în privința acestor cheltuieli de executare nu este condiționată de plata unei cauțiuni.

În desfășurarea activităților comerciale uzuale, există întotdeuna posibilitatea să fie nevoie a parcurge procedurile legale în vederea recuperării unor debite restante. În acest sens, societatea noastră de avocatură vă vine în ajutor, punându-și toată experiența dobândită de-a lungul anilor în ajutorul dumneavoastra pentru a face acest procedeu cât mai simplu și ușor de parcurs.

Executarea silită încetează dacă:

 • s-a realizat integral obligația prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de executare, precum și alte sume datorate potrivit legii
 • nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a unor astfel de bunuri
 • creditorul a renunțat la executare
 • a fost desființat titlul executoriu
 • a fost anulată executarea

Comunicarea actelor de procedură în cadrul executării silite se poate face de către executorul judecătoresc fie personal, fie prin intermediul agentului său procedural iar, dacă această nu este posibilă, potrivit dispozițiilor legale privind citarea și comunicarea actelor de procedură, care se aplică în mod corespunzător. Dovada comunicării prin agent procedural are aceeași forță probantă cu dovada comunicării efectuate de către executor.

Cum vă poate ajuta un avocat executare silită

Activitățile pe care le gestionează în mod curent un avocat specializat în executare silită ori avocat executare silită, cum mai este denumit în practică, sunt cele precum verificarea clauzelor din contractele de credit ori alte asemenea contracte ce reglementează raporturi financiare, analizarea oportunității formulării unei contestații la executare, a unei cereri de suspendare a executării silite, precum și reprezentarea și asistarea în părților în litigii ce au ca obiect contestații la executare.

Care sunt serviciile juridice pe care vi le pun la dispoziție avocații specializați în executare silită pentru apărarea drepturilor dumneavoastră?

Avocații specializați în executări silite de la Hammond și Partenerii sunt mereu pregătiți pentru a vă acorda consiliere și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru problemele cu privire la executarea silită, fie prin reprezentarea în fața instanțelor de judecată din România, sau pentru a acorda servicii de asistență începând cu verificarea situației juridice a creanței de recuperat, la stabilirea procedurii aplicabile în vederea recuperării acesteia cât și în ceea ce privește pregătirea dosarului și dovezilor necesare în vederea înregistrării acțiunii de chemare în judecată.

Contactează un avocat care va găsi soluția potrivită pentru tine!

Căutați un avocat cu experiență relevantă în recuperări creanțe și proceduri de executare silită?

Avocat specializat in executare silita