Pe 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție și-a pronunțat hotărârea cu privire la condițiile în care deciziile adoptate de adunarea specială a acționarilor pot fi atacate în instanță cu acțiune în anulare.
Problema a apărut în urma unei hotărâri judecătorești din Bihor, din cauza lipsei unui cadru legal precis cu privire la adunările speciale ale acționarilor.
Articolul 116 din Legea societăților comerciale prevede că ”(1) Decizia unei adunări generale de a modifica drepturile sau obligațiile referitoare la o categorie de acțiuni produce efecte numai după aprobarea prezentei decizii de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni din acea categorie . (2) Dispozițiile acestei secțiuni cu privire la convocarea, cvorumul și organizarea adunărilor generale ale acționarilor se aplică și adunărilor speciale. (3) Deciziile inițiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor generale corespunzătoare ”.

Articolul 132 din Legea societăților comerciale prevede că ”(1) Deciziile luate de adunarea generală în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au participat la ședință sau au votat împotriva acesteia. (2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în instanță, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau de oricare dintre acționarii care nu au participat la adunarea generală sau cine a votat împotriva ei și a cerut să introducă această mențiune în procesul-verbal al ședinței ”.
Prevederile Legii societăților comerciale se referă numai la adunările generale ale acționarilor și nu menționează în mod expres și nici nu fac referire la faptul că deciziile adunărilor speciale trebuie să fie supuse acelorași hotărâri cu privire la posibilitatea contestării lor în instanță.
Acționarii care dețin acțiuni preferențiale cu dividende prioritare (aceste acțiuni acordă deținătorilor drepturi preferențiale asupra dividendelor, dar nu dreptul de vot în adunarea generală), se pot întruni în ședințe speciale în condițiile stabilite prin actul constitutiv. Decizia adunărilor speciale ale acționarilor privește doar categoria acțiunilor deținute, dar astfel de decizii trebuie aprobate de adunarea generală a acționarilor.
Având în vedere acest lucru, problema apare în a ști dacă deciziile luate ca urmare a unei ședințe speciale trebuie să fie contestate în instanță de către cei care au puterea de a face acest lucru (adică: un acționar care a votat împotriva și a cerut să au introdus această mențiune în procesul-verbal al ședinței) sau deciziile adunărilor speciale nu pot fi contestate și numai deciziile adunărilor generale au această prerogativă.
A doua interpretare ar putea duce la situații în care drepturile acționarilor care dețin acțiuni preferențiale cu dividend prioritar ar fi încălcate. De exemplu, dacă adunarea specială nu a fost convocată în mod legal, astfel de nereguli nu ar putea apărea și decizia luată de o astfel de ședință specială nu poate fi contestată în instanță, deoarece dacă adunarea generală pentru aprobarea deciziei adunării speciale (care a avut loc fără fiind legal chemat) ar îndeplini toate cerințele (inclusiv condițiile privind convocarea), atunci cerințele privind adunarea specială nu au putut fi analizate sau cercetate.

Vidul legislativ privind adunările speciale ale acționarilor ar fi putut duce la situații în care deciziile adunării speciale ale acționarilor să nu poată fi contestate în instanță, în funcție de interpretarea fiecărei instanțe.
Observând diferitele interpretări posibile, Înalta Curte de Casație și Justiție a concluzionat (Decizia nr. 7/20 ianuarie 2020) că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 132 la care se face referire la art. 116 din Legea societăților comerciale, deciziile adoptate de adunarea specială a acționarilor pot fi atacate în instanță cu o acțiune în anulare.
Acest caz va clarifica acum poziția cu privire la unele drepturi ale acționarilor cu diferite clase de acțiuni.

 

Oana Panduru / Nicholas Hammond
Bucureşti
Aprilie 2020