Drept succesoral. Succesiune. Moșteniri

Transmiterea moștenirii este reglementată de Codul Civil al României, de la art. 953 pană la art. 1163. De asemenea, legea fundamental a României se referă la sistemul de drept succesoral începând cu art. 73 alin. (3) unde se precizează că ,,regimul juridic general al proprietăţii si al moștenirii” poate fi reglementat numai prin legi organice.

Moştenirea reprezintă transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moştenirea) către una sau mai multe persoane (ce poartă denumirea de succesori).

De regulă, dacă moştenitorii se înţeleg între ei şi nu există nici un fel de dispută privind cotele succesorale care le revin, cea mai bună formulă constă în apelarea la un notar, care poate îndeplini destul de rapid întreaga procedură, fără a mai fi nevoie de o hotărâre judecătorească, care de obicei solicită o perioadă destul de mare de timp.
Însă, în cazul în care între moştenitori există anumite diferenţe de opinie, este indicată acţiunea judecătorească.

Experienţă relevantă – avocat în moşteniri și succesiuni de la Hammond și Partenerii

Avantajul apelării la instanţă este, în primul rând, unul de ordin financiar, cheltuielile legate de deschiderea succesiunii fiind mai reduse în comparaţie cu cele necesare în cazul apelării la un notar.

Aşadar, dacă apare cea mai mică suspiciune că între moştenitori există neînţelegeri, este recomandată acţiunea în instanţă. De altfel, conform legii, în cazul în care succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale sau cu privire la drepturile care li se cuvin, notarul public este obligat, prin lege, să pronunţe o încheiere, în care să dispună suspendarea dezbaterii succesorale şi să recomande ca părţile să se adreseze instanţei de judecată.

Dintre serviciile oferite în materia dreptului succesoral, amintim:

Servicii de consiliere privind modul de administrare a moștenirii unei persoane decedate, fie ca administratori, fie ca avocați ai moștenitorilor. În numele moștenitorilor, asigurăm că administrarea proprietății va fi gestionată corect și în conformitate cu legea, și că vor fi respectate toate termenele limită;

Servicii de asistenţă sau reprezentare;

Servicii privind definirea și identificarea rezervei succesorale;

Asistență în planificarea tuturor tipurilor de succesiuni: de la casele de vacanță până la afaceri/companii – și de a gestiona problemele fiscale relevante;

Consiliere în ceea ce privește modul de gestionare a activelor în domeniul dreptului de proprietate și în materie de moșteniri și succesiuni;

Vă ajutăm să vă creați o imagine de ansamblu generală, care vă permite să luați decizia corectă în legătură cu succesiunea;

Autentificarea testamentelor.

Onorariu – avocat drept civil – moşteniri/succesiuni

Avocaţii de la Hammond și Partenerii depun toate eforturile pentru valorificarea și protecţia drepturilor și intereselor dumneavoastră;

Avem o vastă experiență în ceea ce privește administrarea proprietăților persoanelor decedate și serviciul de consiliere pentru moștenitori și este foarte important pentru noi să finalizăm procesul cât mai repede, mai simplu și mai competent posibil;

Pentru orice întrebare cu privire la onorariile unui avocat în moşteniri și succesiuni, nu ezitați să ne contactați.

Căutaţi un avocat specializat în moşteniri si succesiuni?

Avocat Mosteniri