Ce este energia regenerabilă?

Energia regenerabilă este energia generată din surse naturale, care este în mod constant reînnoită. Cele mai frecvente exemple sunt constituite de energia eoliană, solară, geotermală, biomasă și hidroenergie. Energia regenerabilă este în contrast cu sursele neregenerabile, cum ar fi combustibilii fosili.

Scurt istoric al energiei regenerabile

Când ne gândim la surse de energie regenerabilă, tindem să credem că e vorba de o nouă tehnologie, însă valorificarea puterii naturii a fost folosită de mult timp pentru încălzire, transport, iluminat și multe altele. Vântul a ajutat navele cu motor pentru navigație, morile de vânt pentru a măcina cerealele, la fel cum și energia provenită de la soare face posibilă întreaga viață de pe planeta noastră. În ultimii 500 de ani, tendința oamenilor a fost să se îndrepte către surse de energie și căldură mai ieftine, care utilizează combustibili fosili, spre exemplu cărbunele, petrolul și gazul.
Acum, că avem modalități din ce în ce mai inovatoare și mai puțin costisitoare de captare și reținere a energiei eoliene și solare, rolul energiei regenerabile devine mult mai important.
Sursele regenerabile de energie constituie alternative la combustibilii fosili care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și lipsite de fiabilitate ale combustibililor fosili, în special de petrol și gaze. Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat în mod semnificativ în ultimii ani. Cadrul de politici viitor pentru perioada de după 2030 este în curs de dezbatere.

Beneficiile utilizării energiei regenerabile

1. Îmbunătățirea sănătății publice

Poluarea aerului și a apei emise de cărbune și gazele naturale este legată de probleme respiratorii, leziuni neurologice, atacuri de cord, cancer, moarte prematură și o serie de alte probleme grave. Poluarea are un impact asupra tuturor: un studiu efectuat de Universitatea Harvard a estimat că efectele negative cărbunelui asupra ciclului de viață și a sănătății publice sunt estimate la 74,6 miliarde de dolari în fiecare an.
Sistemele eoliene, solare și hidroelectrice generează energie electrică fără emisii asociate poluării atmosferice. Este adevărat că sistemele geotermale emit unii poluanți atmosferici, deși emisiile totale de aer sunt, în general, mult mai scăzute decât cele ale centralelor electrice pe bază de cărbune și gaze naturale.
De asemenea, energia eoliană și solară nu sunt condiționate de existența apei, așadar, nu poluează resursele de apă sau consumul de energie în raport cu agricultura, apa potabilă sau alte nevoi importante de apă. În schimb, combustibilii fosili pot avea un impact semnificativ asupra resurselor de apă: atât exploatarea cărbunelui, cât și exploatarea gazelor naturale pot polua multe surse de apă potabilă.

2. Reduce încălzirea globală

Activitatea umană ne supraîncarcă atmosfera cu dioxid de carbon și alte emisii de încălzire globală. Aceste gaze se comportă ca o pătură, captând căldură. Rezultatul este o serie de efecte semnificative și nocive, de la furtuni mai puternice, până la secetă, creșterea nivelului mării și dispariția speciilor.
Prin urmare, trebuie să facem eforturi pentru a continua să producem energie electrică din surse regenerabile și nepoluante (vânt, apă, soare), folosind turbine eoliene, baraje și panouri solare.

3. Sursă inepuizabilă de energie

Energii regenerabile sunt considerate energiile ce provin din surse care fie că se regenerează de la sine în scurt timp, fie sunt surse practic inepuizabile. Termenul de energie regenerabilă se referă la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare sau a mareelor, a proceselor biologice și a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee. Aceste surse de energie regenerabilă sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendință certă și concretă care arată că se investește insistent în această relativ nouă ramură energetică.

Legea energiei regenerabile

Legea privind energia din surse regenerabile este un tip particular de lege privind energia și se referă în primul rând la aspectele juridice și politice care înconjoară dezvoltarea, implementarea și comercializarea surselor regenerabile de energie, cum ar fi energia solară, eoliană, geotermală și maree.
Energia regenerabilă (RE) se referă, de asemenea, la aspectele legate de utilizarea terenurilor, amplasarea și finanțarea întâlnite de dezvoltatorii proiectelor de energie regenerabilă. În timp ce sistemele de energie regenerabilă sunt mai bune pentru mediul înconjurător și produc mai puține emisii decât sursele convenționale de energie, multe dintre aceste surse încă se confruntă cu dificultăți în desfășurarea lor la scară largă, inclusiv bariere tehnologice și costuri de capital de pornire ridicate. Proiectele din domeniul energiei regenerabile necesită mult timp și multe cheltuieli, context în care atenția acordată anumitor chestiuni juridice cheie este esențială.

 

Căutați un avocat cu experiență în domeniul dreptului energetic și al surselor regenerabile?

Avocat energie& surse regenerabile