Ce reprezintă executarea silită?

Executarea silită este o procedură prin care executorii judecatorești se ocupă de recuperarea datoriilor fiscale si nefiscale pe care o persoană nu le-a achitat sau refuză sa le achite.
Procedura poate sa înceapă numai la cererea creditorului, care este transmisă catre executorul judecătoresc. Ulterior, executorul judecatoresc trimite o solicitare de încuviințare către instanța judecatorească, care își va da acordul pentru demararea procedurii de executare silită. Fie că sunteți in situația obținerii unei hotărâri judecătorești pe care executorul judecatoresc întarzie să o pună în executare (creditor), sau că sunteți în situatia celui executat silit (debitor), ajutorul unui avocat specializat în executări silite este esențial pentru apărarea drepturilor dumneavoastră.

Părțile incluse în procedura de executare silită

Părțile care sunt incluse într-un dosar de executare silită sunt:
creditorul – poate fi persoana fizică sau juridică, cea căreia i se datoreaza sume de bani sau alte bunuri nefiscale
debitorul – poate să fie persoana fizică sau juridică, cea care datorează sume de bani sau alte bunuri nefiscale

Cum se realizează executarea silită?

• prin urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului (sau ale terților care sunt ținuți să răspundă pentru obligațiile acestuia), în scopul îndestulării creditorilor;
• prin predarea către creditor a bunurilor care sunt prevăzute în titlul executoriu (bunuri considerate ca fiind deținute fără drept de către debitor);
• prin alte măsuri care sunt prevăzute de lege.

Executarea silită în contextul pandemiei de coronavirus

Efectele negative ale declarării pandemiei la nivel global și ale instaurării stării de urgență au fost puternic resimțite la nivelul companiilor din România.
Posibilitatea angajatorului de a suplimenta indemnizația de șomaj, condițiile acordării șomajului și suspendarea procedurilor de executare silită – fac parte din modificările aduse de OUG 32, pe fondul răspândirii pandemiei COVID-19. Începând cu data de 21.03.2020 s-a decis să se suspende măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplica pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare se suspendă sau nu încep
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra veniturilor si disponibilităților bănești se aplică de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități efectuate de către Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local. Toate aceste măsuri respectă prevederile art. VII, alin (3) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și vor înceta în termen de 30 de zile începând cu ieșirea din starea de urgență.
De la această prevedere fac excepție procedurile pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.

Când încetează executarea silită?

• când s-a realizat în mod integral obligația prevăzută în titlul executoriu și s-au achitat cheltuielile de executare și alte sume datorate în temeiul legii;
• când executarea nu mai poate fi efectuată sau continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a imposibilității de valorificare a acestora;
• când creditorul a renunțat la executare;
• când a fost anulată executarea.

Rolul unui avocat specializat în executare silită

În concluzie, în cazul în care vă confruntați cu anumite situații delicate precum nerestituirea anumitor sume de bani, împrumuturi sau alte creanțe de orice natură, avocații specializați în executări silite de la Hammond și Partenerii vor face toate demersurile legale în vederea recuperării debitelor restante. Activitatea de recuperare se va realiza fie pe cale amiabilă, fie prin concilieri, medieri sau diferite proceduri.
Avocații de la Hammond și Partenerii sunt mereu pregătiți pentru a vă acorda consiliere și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru problemele cu privire la executarea silită, fie prin reprezentarea în fața instanțelor de judecată din România, sau acordând asistență începând cu verificarea situației juridice a creanței de recuperat, la stabilirea procedurii aplicabile în vederea recuperării acesteia cât și în ceea ce privește pregătirea dosarului și dovezilor necesare în vederea înregistrării acțiunii de chemare în judecată.
Rezultatul unor astfel de acțiuni este fie de diminuare a sumei pentru care sunteți executat, fie de amânare a executării silite începute, fie chiar de paralizare complete a executării silite.

Căutați un avocat cu experiență în recuperare creanțe și executare silită?

CONTACT