Executarea silită reprezintă o procedură prin care executorii judecătorești recuperează datoriile fiscale și nefiscale pe care un cetățean nu le-a achitat sau refuză să le achite. Fie că sunteți in situația obținerii unei hotărâri judecătorești pe care executorul judecatoresc întarzie să o pună în executare (creditor), sau că sunteți în situatia celui executat silit (debitor), ajutorul unui avocat specializat în executări silite este esențial pentru apărarea drepturilor dumneavoastră.

De regulă, această procedură începe numai la cererea creditorului, care este transmisă către executorul judecătoresc. Ulterior, executorul judecătoresc trimite o solicitare de încuviințare către instanța judecatorească, care își va da acordul pentru demararea procedurii de executare silită.
Odată cu începerea executării silite, aceasta trebuie încuviințată de către instanță de executare la solicitarea executorului judecătoresc, instanța soluționând cererea în cadrul unei proceduri în camera de consiliu și fără citarea părților. Modalitatea prin care debitorul poate desființa executarea silită este prin depunerea unei contestații la executare. Aceasta trebuie să fie formulată într-un anumit termen calculat de la data la care debitorul primește actele de la executorul judecătoresc, judecarea cauzei fiind făcută de urgență și cu precădere.

Părțile incluse în procedura de executare silită

creditorul – persoana fizică sau juridică căreia i se datorează sume de bani sau diferite prestații;
debitorul – poate fi persoana fizică sau juridică, cea care datoreaza sume de bani sau alte bunuri nefiscale.

Executarea silită se poate face direct, caz în care debitorul predă silit bunurile, sau indirect prin:

– urmărirea bunurilor mobile și imobile ale debitorului sau ale altor persoane însărcinate cu răspunderea pentru obligațiile acestuia;
– predarea către creditor a bunurilor pe care debitorul le deține fără drept;
– poprirea veniturilor.

 

Când încetează procedura de executare silită

Există mai multe situații în care procesul de executare silită poate fi încheiat. Cele mai comune sunt:

• În cazul decesului debitorului;
• În cazul în care creditorul renunță de bună voie la executare;
• Atunci când bunurile juridice lichidate nu sunt suficiente pentru a recupera datoria;
• Dacă datoria a fost recuperată sau dacă între debitor si creditor a fost încheiată o tranzacție;
• Decizia, hotararea sau incheierea în baza căreia a fost eliberat documentul executoriu a fost anulată printr-o decizie judecatorească ce nu poate fi contestată.

 

Cum vă poate ajuta un avocat executare silită

Astfel, în cazul în care vă confruntați cu anumite situații delicate precum nerestituirea anumitor sume de bani, împrumuturi sau alte creanțe de orice natură, avocații specializați în executări silite de la Hammond și Partenerii vor face toate demersurile legale în vederea recuperării debitelor restante. Activitatea de recuperare se va realiza fie pe cale amiabilă, fie prin concilieri, medieri sau diferite proceduri.
Avocații de la Hammond și Partenerii sunt mereu pregătiți pentru a vă acorda consiliere și pentru a găsi cele mai bune soluții pentru problemele cu privire la executarea silită, fie prin reprezentarea în fața instanțelor de judecată din România, sau acordând asistență începând cu verificarea situației juridice a creanței de recuperat, la stabilirea procedurii aplicabile în vederea recuperării acesteia cât și în ceea ce privește pregătirea dosarului și dovezilor necesare în vederea înregistrării acțiunii de chemare în judecată.
Rezultatul unor astfel de acțiuni este fie de diminuare a sumei pentru care sunteți executat, fie de amânare a executării silite începute, fie chiar de paralizare complete a executării silite.

Căutați un avocat cu experiență în executarea silită și recuperări de creanțe?

Avocat executare silita