În zilele noastre, nerespectarea liniilor directoare și a regulilor de guvernanță corporativă poate avea un impact direct și material din perspectivă juridică. Acest lucru este în special valabil pentru entitățile listate și reglementate, în cazul cărora o astfel de nerespectare poate avea un impact negativ pe termen lung asupra succesului afacerii. Specializarea avocaților în M&A cuprinde aspectele legate de achizitiile de companii, finanțarea aferentă, selectarea și înființarea entităților juridice, contractele de administrare și asociere, valorile mobiliare si aspectele de guvernare corporatistă.

Ce presupune angajarea unui avocat specializat în fuziuni și achiziții

Avocații specializați în M&A îmbină cu succes abilitățile juridice cu o înţelegere unică a cadrului legislativ aplicabil. O politică prudentă de investiții și ajutorul unui avocat specializat în fuziuni și achiziții vă vor proteja împotriva pierderilor masive, asigurându-vă performanțe în afacerea în care ați investit. Mai mult decât atât, este de la sine înțeles că munca unui avocat în M&A România se desfășoară în conformitate cu interesele clienților și cu satisfacerea nevoilor acestora.

Principalele domenii ale serviciilor de consultanţă ale avocaților de M&A sunt:

Întocmirea şi negocierea de precontracte (de exemplu scrisori de intenţie, contracte de confidenţialitate şi exclusivitate);
Structurarea şi conducerea tranzacţiilor;
Întocmirea şi negocierea contractelor necesare pentru tranzacţii şi a documentelor însoţitoare;
Servicii ulterioare încheierii contractelor, inclusiv restructurarea după achiziţie/vânzare;
Revizuirea contractelor care ar putea fi afectate de fuziune;
Consultanţă cu privire la finanţarea achiziţiilor;
Tranzacţii de fuziune şi achiziţii în situaţii de criză şi insolvenţă;
Proceduri de dizolvare și lichidare voluntară, precum și de insolvență și faliment;
Implementarea pretenţiilor de garanţie şi daune-interese din achiziţiile de societăţi

Fuziuni naționale și transfrontaliere

Succesul unei fuziuni depinde în cea mai mare măsură de înțelegerea dinamicii industriei de business, dar și a naturii entităților care fuzionează, având planuri de integrare bine gândite. În contextul globalizat actual, multe tranzacții au caracter transfrontalier și presupun o coordonare între numeroase jurisdicții. Prin urmare, este necesară o înțelegere clară a cerințelor legislative și a aspectelor comerciale specifice țărilor respective. Avocații specializați în M&A de la Hammond și Partenerii au calificarea necesară pentru a vă oferi asistență legată de fuziuni naționale si transfrontaliere în diverse industrii:

• Conceperea unor structuri adecvate pentru derularea tranzacției
• Alegerea jurisdicției
• Identificarea problemelor de natură juridică generate de fuziune
• Revizuirea contractelor care ar putea fi afectate de fuziune
• Întocmirea documenției necesare pentru derularea tranzacției

Realizarea contractelor de asociere

Pentru bunul mers al activității companiei și pentru a se evita orice blocaje la nivelul structurii organizaționale, raporturile dintre acționari trebuie sa fie gestionate atent și proactiv. Contractele de asociere prin care se reglementeaza drepturile si obligatiile esențiale, precum și raporturile dintre acționari sunt instrumente absolut necesare în vederea prevenirii și a gestionarii eventualelor conflicte.
Contractul de asociere în participaţiune a fost dintotdeauna un contract comercial, deoarece se încheie cu scopul vădit de a împărţi beneficiile şi pierderile unei afaceri comerciale.

Reorganizarea companiei în contextul unei achiziții

Există situații când o societate achiziționează părtile sociale/acțiunile unei alte societăți iar, ulterior achiziției, societatea cumpărătoare fuzionează cu societatea achiziționată.
Un exemplu des întâlnit este acela în care achiziția este structurată ca și „leveraged buyout” (i.e. achiziție cu o structură de finanțare și garantare complexă) în situația în care cele două societăți fuzionează (post achiziție) pentru a putea satisface condițiile de finanțare și garantare impuse de finanțator. Avocații specializați în M&A Romania oferă asistență legală și consultanță în domeniul dreptului afacerilor, precum si la o varietate de activități de restructurare organizațională, cum ar fi:
• Schimbarea formei de organizare
• Fuziuni naționale și transfrontaliere
• Divizări
• Cedarea activelor și pasivelor la nivel național și global
• Conversia datoriilor în acțiuni.

În concluzie

În mediul de afaceri al zilelor noastre, strategiile de expansiune, asocierile și divizările din cadrul companiilor sau ale firmelor generează adesea o serie întreagă de chestiuni juridice, fiscale și de reglementare, care pot avea impact asupra reușitei sau eșecului unei tranzacții.
Fie că ne referim la complexitatea unor fuziuni sau achiziții, fie că vorbim despre consultanță acordată diverșilor jucători internaționali interesați să investească în România, clienții firmei noastre de avocatură pot avea încredere că vor beneficia de cele mai bune sfaturi juridice pentru a putea lua cele mai bune și potrivite decizii.

 

Căutați un avocat specializat în M&A Romania?

Avocat M&A