Pe 16 martie 2020, președintele României a semnat Decretul nr. 195/2020 prin care a instituit starea de urgență pe teritoriul României pe o perioadă de 30 de zile.
Având în vedere că scopul Decretului este prevenirea răspândirii COVID-19 prin gestionarea consecințelor în timpul stării de urgență, exercitarea anumitor drepturi civile sunt limitate potrivit termenilor și condițiilor prevăzute de Decret.

Printre măsurile importante adoptate prin decret se numără cele din domeniul ordinii publice, economiei, sănătății, muncii, protecției sociale și în domeniul afacerilor externe. Există, de asemenea, numeroase măsuri și în domeniul justiției.
Prezentăm mai jos, pe scurt, măsurile instituite cu privire la chestiunile legate de justiția civilă.

1. Astfel, statutul de limitare este suspendat pe toată perioada stării de urgență. Acest lucru va avea consecințe asupra cazurilor în care termenul de acțiune are loc în perioada stării de urgență. Vă rugăm să rețineți că perioada este suspendată, nu este amânată.
Procesul va continua doar în cazuri de urgență specială. Lista cazurilor definite drept urgență specială este stabilită de instanțele competente, așa cum este specificat în decret, iar Consiliul Superior al Magistraturii va oferi îndrumări pentru a asigura o bună practică.
2. Consiliul Superior al Magistraturii prin Decizia nr. 417 din 24 martie 2020 a indicat cauzele pentru care hotărârea nu este suspendată, printre care se numără măsuri privind protecția minorilor, rechizitoriul executării silite, măsura de precauție, cererile de suspendare a executării hotărârilor judecătorești și orice alte cereri care privesc situații excepționale care pot fi considerate drept urgente.
În scopul asigurării unui proces rapid al cazurilor considerate urgente, ținând cont de noile circumstanțe, se pot stabili termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau se pot solicita amânări ale audierilor, la cererea părților sau din oficiu.
3. În plus, audierile judecătorești considerate urgente pot fi organizate prin videoconferință, iar comunicarea documentelor procedurale se va realiza prin fax, poștă electronică sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului documentului și confirmarea primirii acestuia.
4. De asemenea, instanța poate dispune, la cerere, amânarea proceselor care nu au fost suspendate, în cazul în care partea interesată este izolată la domiciliu, în carantină sau spitalizată, în contextul pandemiei COVID-19.
Pentru cazurile care nu sunt considerate urgente, hotărârile sunt suspendate integral și nu este necesar niciun document de procedură. Acestea vor fi reluate automat atunci când starea de urgență încetează când în termen de 10 zile, se vor lua măsuri pentru fixarea datei procesului, iar părțile vor fi chemate spre judecare la noua dată.

În ceea ce privește termenele pentru exercitarea căilor de atac în cadrul proceselor civile suspendate conform Decretului, acestea sunt întrerupte, iar termenii noi cu aceeași durată vor curge de la data încetării stării de urgență.
Activitatea de executare continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea normelor de sănătate prevăzute în decret.

Așa cum am menționat mai sus, Scopul Decretului este de a preveni răspândirea COVID-19 și de a gestiona consecințele aduse de starea de urgență. În timpul stării de urgență, exercitarea anumitor drepturi civile sunt restricționate, în termenii și condițiile prevăzute de Decret: dreptul la liberă circulație, dreptul de proprietate privată, dreptul la familie, inviolabilitatea domiciliului, libertatea de întrunire, dreptul la educație, dreptul la grevă și libertatea economică.
Autoritățile publice și persoanele fizice, precum și persoanele juridice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin Decretul prezidențial și prin celelalte ordonanțe emise de Ministerul Afacerilor Interne.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, nu ezitați să contactați reprezentantul legal al companiei dvs., sau puteți trimite un e-mail la enquiries@hammond-partnership.com și vom fi încântați să vă consiliem.

Contact