Din experiența mea din ultimele 12 luni, administratorii companiilor românești au devenit din ce în ce mai conștienți de potențiala lor răspunderea lor personală care este atrasă asociatului ori administratorului în caz de fraudă, înșelăciune, de abuzul răspunderii limitate, atunci când bunurile societății sunt folosite în scop personal sau când se iau decizii contrare interesului societății.
Pentru administratorii străini, acest lucru a cauzat îngrijorări considerabile, mai ales că este posibil să nu fi înțeles pe deplin obligațiile și riscurile în momentul în care au fost numiți. Acest scurt articol este destinat să încerce să explice unele dintre problemele în care ni s-au cerut servicii de consultanță juridică. Este o repetare a ideilor din articolele anterioare, dar nu își pierde efectul prin repetarea sa, mai ales din cauza contextului economic din România și din întreaga lume care determină o reducere a activității comerciale iar tot mai multe companii trebuie să își revizuiască viabilitatea pentru a continua tranzacționarea.
Pentru administratori, obligațiile administratorilor și ale ofițerilor apar atunci când aceștia nu reușesc să deschidă procedura de insolvență sau permit companiei să tranzacționeze în timp ce este insolvabil. În cazul în care procedura de insolvență nu este deschisă la timp, există potențial de răspundere penală și civilă.
Răspunderea penală ia naștere în temeiul dispozițiilor articolului 240 din Codul Penal al României. Nerespectarea sau introducerea cu întârziere, de către societatea insolvabilă sau reprezentantul legal al societății, de a solicita deschiderea procedurii de insolvență într-un termen care depășește mai mult de 6 luni de la producerea actului de insolvență se pedepsește cu închisoarea de trei luni până la un an sau o amendă. Trebuie remarcat faptul că există o perioadă de șase luni în care răspunderea poate fi vindecată. Există și răspunderea civilă, care este obligația administratorului de a remedia daunele cauzate prin ascunderea stării de insolvență. Trebuie să fim extrem de atenți la definiții în acest moment. Conform legislației române, o companie aflată în insolvență este una care nu își poate plăti datoriile la momentul scadenței.
Administratorii trebuie să fie conștienți de faptul că poate exista o răspundere personală pentru fapte ilicite săvârșite înainte de deschiderea procedurii. Aceștia pot fi răspunzători dacă au săvârșit unul dintre următoarele acte dacă a dus la insolvența societății.
Există, de asemenea, o răspundere a administratorului în afară de nedepunerea procedurii de insolvență. O întrebare care se pune adesea este dacă administratorii și alții răspund personal pentru acțiunile lor ca administratori; sunt răspunzători pentru acțiunile corporative de pre-insolvență sau pre-reorganizare și pot face obiectul unor sancțiuni din alte motive?
Administratorii trebuie să fie conștienți de faptul că poate exista o răspundere personală pentru fapte ilicite săvârșite înainte de deschiderea procedurii. Aceștia pot fi răspunzători personal dacă au săvârșit unul dintre următoarele acte care ar fi dus la insolvența societății.

În ce situații se atrage răspunderea personală în procedura insolvenței?

i) dacă administratorii au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în beneficiul propriu sau în beneficiul altei persoane
ii) dacă au desfășurat activitățile companiei în interesul lor personal folosind ca acoperire compania
iii) au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți;
iv) au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea.
v) dacă administratorul nu a transmis documentele contabile administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, sau a deturnat sau a ascuns o parte din activul persoanei juridice ori a mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
vi) prezumția fiind relativă; au deturnat sau ascuns o parte din activele companiei sau au mărit în mod fictiv pasivele companiei;
vii) au obținut împrumuturi prin contabilitate falsă pentru a întârzia acea dată când societatea nu va mai putea efectua plăți;
viii) în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori;
ix) au comis intenționat fapte care au contribuit la insolvența companiei, așa cum s-a constatat în conformitate cu prevederile legii. Dacă vreuna dintre acestea este dovedită împotriva unui administrator, atunci vor fi obligați să plătească datoriile înscrise în tabelul de creanțe al companiei.
Trebuie avut în vedere faptul că pentru ca răspunderea administratorilor în fața legii să aibă loc, presupusele infracțiuni trebuie dovedite. Nu există o prezumție automată de fraudă la deschiderea procedurii de insolvență. Pretinsa acțiune greșită trebuie dovedită și acceptată de autorități. Astfel, deși un act de incompetență nu este neapărat o infracțiune, până se va dovedi acest lucru.
Poziția administratorilor se schimbă și de la data deschiderii procedurii de insolvență. De la acea dată, acționarii vor numi un administrator special, care va conduce activitatea companiei în timpul insolvenței sau reorganizării. Creditorii nu au dreptul de a gestiona activitatea debitorului, dar pot solicita debitorului să efectueze anumite acțiuni prin decizia comitetului creditorilor. Dacă, având în vedere o cerere motivată, instanța decide să suspende dreptul debitorului de a-și gestiona activitatea, administratorul judiciar va gestiona afacerea sub supravegherea judecătorului.
În timp ce punerea unei companii în insolvență sau intrarea în administrația judiciară poate fi un moment dificil pentru toți cei implicați, cu condiția ca administratorii să conducă societatea în mod corespunzător în timpul numirii lor și să nu fi comis niciunul dintre actele menționate mai sus administratorii ar trebui să fie confortabili în poziția lor.

În concluzie

Concluzionând, situațiile în care este posibilă antrenarea răspunderii personale a asociatului ori a administratorului sunt diverse, chiar și când suntem în prezența unei societăți cu răspundere limitată. Cu toate acestea, în urma analizei numeroaselor cazuri, am constatat că fiecare dintre acestea prezintă particularități.

Serviciile noastre juridice