Tranzacționarea criptomonedelor în România de către companiile românești a fost până de curând un domeniu în care existau multe incertitudini și confuzii. Creșterea interesului cu privire la criptomonede ne-a determinat să examinăm și să consiliem poziția lor în România atât pentru companiile locale, cât și pentru companiile din țările în care piața de criptomonede are alte valențe.
România a introdus noi reglementări pentru furnizorii implicaţi în servicii de schimb între monedele virtuale şi monedele fiduciare, și a transpus în sistemul juridic românesc a cincea directivă privind spălarea banilor în virtutea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 („OUG”) care a intrat în vigoare la 15 iulie 2020.

OUG a modificat legislația românească împotriva spălării banilor și a reglementat pentru prima dată definiția monedei virtuale și a furnizorilor de portofel digital, precum și a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede definite ca fiind „normale”. Adoptarea regulamentului a fost binevenită ca permițând extinderea utilizării și tranzacționării criptomonedelor în România, mai ales că, începând din 2019, Codul fiscal român a furnizat o nouă categorie de venituri impozabile și anume venitul din transferul de monedă virtuală.

Potrivit OUG, pentru a furniza servicii de schimb valutar virtual în România, entitățile care efectuează aceste servicii trebuie să fie înregistrate sau autorizate de către autoritățile naționale române. Legea interzice în mod expres desfășurarea activităților de schimb de criptomonede, precum și înregistrarea furnizorilor de portofele digitale fără a avea o astfel de autorizație. Nerespectarea acestor obligații se pedepsește fie cu amendă, fie cu închisoare. Entitățile autorizate vor deveni, de asemenea, entități raportoare în conformitate cu legislația împotriva spălării banilor și vor avea obligația de a raporta orice tranzacție suspectă sau suspectă la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

La prima vedere, cerințele OUG par să descurajeze potențialii furnizori români de acest tip de servicii, deoarece stabilește obligația acestora de a se înregistra și de a obține o autorizație specifică pentru aceste servicii. Autorizația va fi acordată numai în cazul în care Autoritatea pentru Digitalizarea României va da un aviz tehnic favorabil și va achita o taxă.

În opinia noastră, aceste cerințe sunt favorabile beneficiarilor serviciilor, deoarece vor conferi protecție împotriva escrocheriilor și fraudei și va aduce beneficii și furnizorilor. Deoarece investiția în criptomonede pare a fi o metodă ușoară pentru a câștiga venituri, numărul investitorilor străini și români care fac sau intenționează să facă astfel de tranzacții este în continuă creștere. Mulți dintre ei au fost totuși sceptici cu privire la investițiile în criptomonede, deoarece legislația română nu le-a oferit protecție. Investitorii au tranzacționat criptomonede pe platforme suspecte în care proprietarul sau persoana care le-a operat nu a putut fi identificat și acum sunt în situația de a avea conturile de criptomonede înghețate și de a nu le putea schimba în alte valute și de a încasa în beneficiul investiția. Acesta este motivul pentru care credem că obligația de a se înregistra și de a obține autorizația va aduce beneficii și furnizorilor de servicii de schimb de criptomonede, deoarece atât timp cât respectă condițiile legale, încrederea potențialilor investitori va crește știind că au o protecție după ce și-au investit bani într-o monedă virtuală.

OUG prevede că procedura de obținere a autorizației va fi elaborată de Ministerul Finanțelor Publice împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și va fi dată printr-o Hotărâre a Guvernului. Hotărârea Guvernului ar fi trebuit emisă în termen de nouăzeci de zile de la intrarea în vigoare a emiterii OUG, 15 iulie 2020. Chiar dacă termenul limită este depășit cu mai mult de patru luni, procedura nu a fost încă emisă. Potrivit unei comunicări recente a Autoritatea pentru Digitalizarea României, elaborarea Hotărârii Guvernului privind procedura este încă în curs.

Prin urmare, în pofida prevederilor legii care reglementează obligația furnizorilor de servicii de schimb valutar pentru criptomonede de a se înregistra la autoritățile naționale, acestea nu pot respecta această obligație, deoarece procedura de obținere a autorizației nu a fost încă emisă. OUG prevede, de asemenea, că furnizorii de portofele digitale și servicii de schimb de criptomonede au obligația de a se înregistra sau de a fi autorizați în termen de douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a OUG. Cu toate acestea, dispozițiile care interzic desfășurarea unor astfel de activități fără a fi înregistrate sau având o autorizație sunt deja în vigoare și nu există o excepție clară de la această regulă. Prin urmare, a fost creat un conflict între reguli care ridică întrebarea dacă activitatea de schimb cu privire la criptomonede este permisă în România până la publicarea procedurii de înregistrare.

Având în vedere cele menționate mai sus, așteptăm clarificări din partea autorităților din România cu privire la aceste aspecte, având în vedere că procedura de înregistrare și autorizare nu a fost emisă, chiar dacă au trecut șapte luni de la publicarea OUG și în prezent există companii românești care oferă servicii de schimb valutar pentru criptomonede și portofele digitale.

Narcis Bogoiu