Deşi mai puţin familiar publicului larg, arbitrajul este o instituţie relativ mai accesibilă în soluţionarea litigiilor comerciale, prin înţelegerea părţilor.
În prezent, litigiile au faţete multiple. Persoanele acuzate de infracţiuni comerciale fac adeseori obiectul anchetelor și proceselor penale, în paralel cu procesul civil.

Ce este arbitrajul?

Arbitrajul este o formă a ceea ce este cunoscut sub denumirea de „soluționare alternativă a litigiilor”. Este un proces în care ambele părți se reunesc și sunt de acord să urmeze și să respecte decizia arbitrului. Acesta este un traseu pe care îl puteți încerca în detrimentul inițierii unui proces pentru a rezolva o dispută. Arbitrul este, de obicei, un avocat familiarizat cu domeniul de decizie. Decizia arbitrului este obligatorie din punct de vedere juridic împotriva ambelor părți implicate, deși deciziile pot fi atacate în unele cazuri.
Arbitrajul este considerat a fi un mijloc util de soluționare rapidă și echitabilă a litigiilor care pot să rezulte din tranzacțiile comerciale în domeniul schimburilor de bunuri și de servicii.
Arbitrajul prezintă numeroase avantaje pentru părțile în litigiu prin existența încrederii acestora în persoana arbitrilor, confidențialitatea informațiilor, rapiditatea adoptării soluției, cheltuieli de judecată reduse, cât și posibilitatea recunoașterii internaționale a sentințelor arbitrale.

Ce tip de conflicte pot fi rezolvate prin arbitraj?

Arbitrajul poate fi voluntar (ambele părțile sunt de acord ) sau obligatoriu (impus de către lege). Majoritatea cazurilor de arbitraj contractual apar deoarece părțile au inclus o clauză de arbitraj prin care să le solicite să arbitreze orice litigii care au legătură cu contractul. Conform legislației, părțile pot delega competența de a judeca litigiile ce izvorăsc între acestea, cu excepția pretențiilor care țin de:

• dreptul familiei;
• contractele de locațiune (chirie) a încăperilor de locuit, inclusiv litigiile cu privire la încheierea, validitatea, încetarea și calificarea unor astfel de contracte;
• drepturile patrimoniale cu privire la locuințe;
• împotriva unei autorități publice;
• insolvabilitate;
• înstrăinarea bunurilor din domeniului public;
• viață și sănătate;
• drepturile nepatrimoniale ale proprietății intelectuale;
• alte litigii în privința cărora legea deleagă competența exclusivă a instanțelor judecătorești.

Ce este litigiul?

Conform definiției din dicționar, litigiul reprezintă un conflict între persoane, instituții, state, care poate forma obiectul unui proces sau arbitraj. Este vorba despre o procedură legală inițiată între părțile opuse, cu scopul de a exercita sau de a apăra dreptul legal.
În acest proces, cazul este adus în fața instanței, judecătorul (numit de instanță să acționeze în calitate de litigant) își pronunță verdictul asupra problemei după ce a analizat toate argumentele, dovezile și faptele prezentate de avocații părților implicate. În cazul în care părțile nu sunt de acord cu deciziile instanței, acestea pot apela la o instanță superioară pentru obținerea justiției, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții.
Instanța dispune de o procedură definitivă și formală pentru soluționarea conflictului dintre părțile implicate, care trebuie urmată cu strictețe. Cu toate acestea, datorită rigidității și costului ridicat implicat în procesul de soluționare a litigiilor, există cazuri în care părțile ajung la arbitraj.

Principalele diferențe dintre arbitraj și litigiu

1. Diferența principală dintre arbitraj și litigiu este că litigiul este un proces care implică indentificarea problemelor în instanță cu un judecator sau un juriu, în timp ce arbitrajul implică două părți care au o dispută și care sunt de acord să lucreze cu o terță parte dezinteresată în încercarea de a soluționa litigiul.
2. Arbitrajul este întotdeauna de natură civilă. În schimb, litigiile pot fi civile sau penale.
3. Arbitrajul este o metodă privată de soluționare a controverselor dintre părți, unde confidențialitatea este obligatorie, în timp ce litigiul este o procedură publică.
4. Costul procesului de arbitraj este relativ mai mic decât litigiul.

5. Hotărârea judecătorului este definitivă și obligatorie, prin urmare nu poate fi făcut recurs. În cazuri de litigiu, părțile pot apela la instanță dacă nu sunt de acord cu decizia instanței, dar doar în anumite condiții.

6. În arbitraj, arbitrul este numit de părți. Pe de altă parte, în litigiu, părțile nu au nici un cuvânt de spus în legătură cu cine va fi judecătorul, acesta urmând să fie numit doar de instanță.

Concluzie

Poate că, după ce ați citit toate cele de mai sus, ați considera că arbitrajul este metoda cea mai bună de soluționare a litigiilor, însă acest lucru nu este neapărat adevărat. În general, arbitrajul poate fi cea mai bună opțiune dacă acordul pe care doriți să-l introduceți este atât de tehnic încât ați prefera să aveți un arbitru cu experiență care să rezolve obiectul unei dispute. De asemenea, arbitrajul poate fi cea mai bună opțiune dacă valoarea respectivului acord justifică plata cheltuielilor semnificative de arbitraj. Pe de altă parte, dacă doriți să introduceți un tip standard de acord (de exemplu, un contract de leasing anual), alegerea litigiului ar putea fi cea mai bună opțiune.

 

Avocat arbitraj și litigiu?

Avocat arbitraj și litigiu